01Top_System

เอ็นไอเอชี้ 4 กลุ่มธุรกิจนวัตกรรมโชนแสงในภาคใต้ชายแดน พร้อมจับมือ ศอบต. เร่งปั้นสตาร์ทอัพในพื้นที่ หวังบูมเศรษฐกิจ – คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ศอบต.) เร่งขับเคลื่อนการส่งเสริมนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ชี้กลุ่มธุรกิจและรูปแบบนวัตกรรมที่มีโอกาสเติบโตในพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ นวัตกรรมอุตสาหกรรมฮาลาล นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นวัตกรรมด้านช่องทางการค้า และนวัตกรรมด้านการเกษตร ทั้งนี้ ยังได้เผยถึงแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนที่ต้องเร่งสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม การเชื่อมโยงเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชน การผลักดันสู่ช่องทางตลาด นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรม“Southernmost Technology and Innovation Festival” หรืองานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการนำนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเกิดการลงทุนมากขึ้น

ซีอีเอ ผนึกกำลัง ทีเส็บ เอ็นไอเอ เดินหน้าความร่วมมือ “พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย” ผุด 3 กิจกรรมหลัก เร่งเครื่องให้มีศักยภาพและพร้อมก้าวสู่เวทีสากล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ภายใต้ความร่วมมือครั้งสำคัญ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) และส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้นวัตกรรมระดับเวิร์ลคลาส ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ 1. การส่งเสริมและพัฒนานักสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลงานหรือนวัตกรรม 2. การสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาผลงานด้วยองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และ 3. การจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อจัดแสดงผลงานและสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนหรือต่อยอดการพัฒนาผลงาน โดยการร่วมมือกับพื้นที่ ชุมชน และผู้จัดงานระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ และวิสาหกิจเริ่มต้นของไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศ และพร้อมก้าวสู่เวทีสากล ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนและสร้างระบบนิเวศในสาขาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมนันทนาการของไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานโลก

สสปน. จับมือ MOC Biz Club ประเทศไทย สร้างระเบียงเศรษฐกิจ 4.0 เชื่อมโยงธุรกิจชุมชนทั่วประเทศ ประเดิมหนุน 17 จังหวัดภาคเหนือ สู่แพลตฟอร์ม E-Commerce ระดับโลก

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB ร่วมกับ MOC Biz Club ประเทศไทย ศูนย์ยุทธศาสตร์ไทย-จีน และสมาคมมิตรภาพไทย-เซินเจิ้น จัดโครงการประชุมสัมมนานานาชาติเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” (GMS - THAILAND E-COMMERCE ECONOMIC CORRIDOR : GTEC 2019) ขึ้นเพื่อสร้างเวทีเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ ระหว่างPlatform E-Commerce รายใหญ่ของจีน นำโดย บริษัท Beidian ที่ขนผู้ประกอบการใน www.beidian88.com มากว่า 30 ร้านค้า และห้าง Carrot Mall ที่ทำตลาดทั้งรูปแบบ Offline และ Online ในประเทศจีน มาเจรจาจับคู่ทางการค้าร่วมกับผู้ประกอบการชุมชนกว่า 100 ราย ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

สนช. จับมือ โคเวสโตร (ประเทศไทย) เปิดตัว Innovation Design Contest 2019 ชวนเด็กมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา โชว์กึ๋นประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จับมือ โคเวสโตร ผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม เปิดตัวโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2019 หรือ IDC เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ ร่วมประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ในหัวข้อ “Fun Lesson”  เพื่อชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษารวมกว่า 300,000 บาท และโอกาสร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์นวัตกรรมโคเวสโตรเอเชียแปซิฟิก (Covestro Innovation Center APAC) ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 16 กันยายน 2562

สสปน. ผนึกกำลัง MOC Biz Club ประเทศไทยและพันธมิตร จัดประชุม GTEC 2019 หนุนธุรกิจชุมชนทั่วประเทศสู่ E-Commere ระดับโลกเชื่อมตลาดจีน

นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศ สสปน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประชุมสัมมนานานาชาติเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” (GMS - THAILAND E-COMMERCE ECONOMIC CORRIDOR : GTEC 2019)” โครงการส่งเสริมยกระดับเศรษฐกิจชุม เพื่อนำเข้าสู่ระเบียงเศรษฐกิจอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงสินค้าและบริการจากธุรกิจระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้เข้าสู่ Platform E-Commerce จากประเทศจีน ส่งเสริมการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคชาวจีนซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การสนับสนุนและดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB, Biz Club ประเทศไทย, ศูนย์ยุทธศาสตร์ไทย-จีน และสมาคมมิตรภาพไทย-เซินเจิ้น โดยมี นางลลิดา จิวะนันทประวัติ (ที่ 5 จากขวา) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, นายประธาน อินทรียงค์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการ GTEC, นายพัฒนา สิทธิสมบัติ (ที่ 4 จากขวา) ประธาน Biz Club ประเทศไทย ตัวแทนส่วนราชการ จ.เชียงราย และตัวแทนผู้ประกอบการจากประเทศจีน ให้เกียรติร่วมงาน ณ ห้อง แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเฮอริเทจ จ.เชียงราย เมื่อเร็ว ๆ นี้

Page Visitor

029539812
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
7975
55652
7975
917082
1609543
29539812
Your IP: 34.231.243.21
2021-10-17 03:19