Print this page
CSR

กฟผ. เพิ่มงบอีก 50 ล้าน หนุนโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

กฟผ. เพิ่มงบอีก 50 ล้าน หนุนโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่

กฟผ. ขอเคียงข้างคนไทยสู้วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ เพิ่มงบอีก 50 ล้านบาท เพื่อผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำคัญทางการแพทย์ - เครื่องใช้จำเป็น โดยเฉพาะตู้ตรวจโควิด จัดส่งโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ
โดยช่วยเหลือต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 63 เกือบ 200 ล้านบาท

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอก 3 ทำให้มีผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 25 จังหวัด เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น กฟผ. ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มอีกจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศก่อน ซึ่ง กฟผ. ได้ทยอยส่งมอบอุปกรณ์และของใช้จำเป็นต่าง ๆ ให้แก่โรงพยาบาลสนามแล้ว จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นนทบุรี สุราษฎร์ธานี และสมุทรปราการ

สำหรับงบประมาณ 50 ล้านบาท จะนำไปซื้ออุปกรณ์ในการผลิตตู้ตรวจโควิด ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวนมากได้ รวมถึงผลิตเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ อีกทั้งยังเตรียมไว้สำหรับจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ในโรงพยาบาลสนาม ทั้งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย เช่น หมวกคลุมผม ชุด PPE หน้ากากอนามัย ผ้าห่ม ENGY พัดลม และน้ำดื่ม กฟผ.

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา กฟผ. ได้จัดสรรงบประมาณเกือบ 200 ล้านบาท เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลทั้งสิ้น 247 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนและสังคมเพื่อให้กลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุด

ในการแพร่ระบาดระลอกนี้ มีโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ขอรับการสนับสนุนตู้ตรวจโควิดจาก กฟผ. ไปแล้ว จำนวน 450 ตู้ โดยพนักงานจิตอาสา กฟผ. ทั่วประเทศได้เร่งผลิตตู้ดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง และเตรียมพร้อมรองรับความต้องการของโรงพยาบาลสนามอื่น ๆ ที่จะมีเข้ามาอีกในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามที่ต้องการตู้ตรวจโควิดของ กฟผ. สามารถติดต่อได้ที่ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ. โดยส่งอีเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้การพิจารณาให้การสนับสนุนดังกล่าว กฟผ. จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสุดกำลัง

Rate this item
(0 votes)

Related items