Print this page

ม.อ. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ระย้าแก้วบาลา” ที่ จ.นราธิวาส

ม.อ. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ระย้าแก้วบาลา” ที่ จ.นราธิวาส โชว์ศักยภาพนักพฤกษศาสตร์ไทย ต่อยอดสู่การอนุรักษ์สร้างความยั่งยืนพันธุ์พืช

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  ตอกย้ำความสำเร็จงานวิจัยนักพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบ “ระย้าแก้วบาลา” พืชชนิดใหม่ของโลก ที่ จ.นราธิวาส ระบุเป็นพืชสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum) มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ใบออกคู่ตรงข้ามเป็นรูปรีและเรียวยาว ปลายแหลม มีช่อดอกห้อยลง พร้อมต่อยอดสู่การอนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนให้กับพันธุ์พืชของโลก

ผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยนายจิรัฐิ สัตถาพร นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาพฤกษศาสตร์ที่ภาคใต้งานวิจัย “ทบทวนอนุกรมวิธานพืชสกุลพนมสวรรค์” (Clerodendrum) ในประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจากการวิจัยได้ค้นพบ “ระย้าแก้วบาลา” (Clerodendrum angustipetalum Satthaphorn, A.J.Paton & Leerat.) ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2553 ที่ จ.นราธิวาส

ทั้งนี้หลังจากค้นพบ ระย้าแก้วบาลา ได้มีการตรวจสอบทางลักษณะสัณฐานวิทยาอย่างละเอียด พร้อมกับตรวจสอบเอกสารงานวิจัยทางอนุกรมวิธานที่เกี่ยวข้องสามารถยืนยันได้ว่า ระย้าแก้วบาลา เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก โดยจัด เป็นพืชอยู่ในสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum) มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ใบออกคู่ตรงข้ามเป็นรูปรีและเรียวยาว ปลายแหลม มีช่อดอกห้อยลง ก้านช่อดอกยาว มีกลีบเลี้ยงสีเขียวเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม มีกลีบดอกสีขาวเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ แต่ละกลีบมีลักษณะเรียวแคบ ขอบขนาน ปลายมน

นายจิรัฐิ สัตถาพร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า “ล่าสุดระย้าแก้วบาลา ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสาขาพฤกษศาสตร์ Phytotaxa (https://doi.org/10.11646/phytotaxa.491.2.7) โดยทางม.อ.ได้นำตัวอย่างพรรณไม้ จัดเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Herbarium) ซึ่งยังไม่มีการระบุชื่อพรรณไม้ระดับชนิด การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในครั้งนี้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และพร้อมนำการวิจัยพฤกษศาสตร์ ต่อยอดสู่การอนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนให้กับพันธุ์พืชของโลก”

Rate this item
(0 votes)

Related items