ยีเอส แบตเตอรี่ โชว์ศักยภาพครองเบอร์ 1 ตลาดอย่างแข็งแกร่ง

นายมนไทย เลาหะวณิช กรรมการผู้จัดการ นายมนไทย เลาหะวณิช กรรมการผู้จัดการ

ยีเอส แบตเตอรี่ ผู้นำตลาดแบตเตอรี่รถยนต์เมืองไทย โชว์ศักยภาพครองเบอร์ 1 ตลาดอย่างแข็งแกร่ง

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด ในปีงบประมาณ 2563 ยังคงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนี่อง โดยได้นำหลากหลายมาตรการมาปรับใช้เพื่อรองรับกับสถานการณ์ช่วง COVID-19 ที่สำคัญได้มีการพัฒนาโครงสร้างระบบภายใน ให้สามารถตอบสนองกับสภาวะในปัจจุบัน มีการนำมาตรการ 5 ส. และ KAIZEN มาใช้อย่างจริงจังทั้งองค์กร ทำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด และการแข่งขันอยู่เสมอ มีการปรับกลยุทธ์และพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัย และมีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด แม้กำลังซื้อโดยรวมจะได้รับผลกระทบ ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปชะลอการใช้จ่ายเงินในการซื้อรถยนต์ใหม่ ส่งผลให้ต้องดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี ทำให้ธุรกิจในส่วนของอะไหล่ภายในประเทศยังคงเดินหน้าไปได้

นายมนไทย เลาหะวณิช กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่าผลประกอบการของบริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด ในปีงบประมาณ 2563 คาดว่าในภาพรวมจะมีการเติบโตจากปีงบประมาณ 2562 ที่ 15% และเติบโตจากประมาณการของบริษัทในปีงบประมาณ 2563 ประมาณ 7% โดยภาพรวมรายได้คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 4,200 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการประกอบการสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 40% และมีสัดส่วนการตลาดทั้งหมดประมาณ 31% โดยคาดการณ์ว่าปริมาณยอดขายสินค้าแบตเตอรี่รถยนต์ทั้งหมดของตลาดอยู่ที่ประมาณ 7 ล้านลูก (ไม่รวมผลิตภัณฑ์จากแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์) ซึ่งผลประกอบการที่เติบโตในปี 2563 มีส่วนจากที่บริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งมากขึ้น และยังมีการพัฒนาในพื้นที่ของผู้แทนจำหน่ายในต่างจังหวัดให้มีสัดส่วนของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของยีเอสภายในร้านค้ามากขึ้นอีกด้วย

โดยทิศทางในการทำการตลาดในปีนี้ไม่ได้มุ่งเน้นในการการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่จะมุ่งเน้นในการลงไปทำงานร่วมกับผู้แทนจำหน่ายในต่างจังหวัดให้มากขึ้น และให้ผู้แทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่มีโอกาสที่จะขยายฐานลูกค้าของตัวเองออกไปมากขึ้น โดยเรามีทีมงานที่ช่วยเข้าไปเก็บข้อมูลและร่วมกันทำงานกับผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากผู้แทนจำหน่ายเป็นอย่างดี

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เช่นการเปิดตัวให้บริการ GS Prompt 1380 ในการ Delivery แบตเตอรี่รถยนต์ทั่วประเทศผ่านเครือข่ายคุณภาพของผู้แทนจำหน่าย GS และการนำเอาระบบการรับประกันสินค้าออนไลน์เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและครอบคลุมถึงผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ใช้รวมไปถึงผู้แทนจำหน่ายทุก ๆ ท่าน

ในปี 2564 บริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด และบริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด ได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมถึงอัตลักษณ์ของร้านค้าใหม่ทั้งหมด หรือที่เราเรียกกันว่า Brand Identity ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าและร้านค้ามีความทันสมัยมากขึ้น และยังได้มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีธุรกิจ 2563 ของบริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด ได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน โดยมีการลงทุนในไลน์การผลิตเพิ่มขึ้นใหม่ สำหรับสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไป Extra 120 Plus ซึ่งจะเป็นการออกแบบโครงสร้างแผ่นธาตุใหม่ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของแบตเตอรี่ประเภท Hybrid และโครงสร้างราคาที่ตรงกับใจของผู้บริโภค รวมไปถึงในปีที่กำลังจะถึงบริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด ยังมีแผนในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เน้นในเรื่องคุณภาพและความทนทานคุ้มค่าออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องภายในปีงบประมาณ 2564

สำหรับธุรกิจในปีงบประมาณ 2564 บริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด คาดว่าจะมีการเติบโตด้านยอดขายประมาณ 10% ซึ่งปัจจัยหลัก ๆ น่าจะเป็นการครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นจากกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ทั้งยังเพิ่มโอกาสจากการที่ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มของรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตันมากยิ่งขึ้นด้วย

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและกิจกรรมต่างๆ ของยีเอส แบตเตอรี่ ได้ที่เฟซบุ๊คเพจ gsbattery และ www.gsbattery.co.th

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

019804784
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
3791
51423
311021
1204563
1643254
19804784
Your IP: 34.204.201.220
2021-04-24 01:25