Print this page

บอร์ด DHOUSE อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย ดีกรุ๊ป โฮลดิ้ง พร้อมเข้าซื้อกิจการ ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE

บอร์ด DHOUSE อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย ดีกรุ๊ป โฮลดิ้ง พร้อมเข้าซื้อกิจการ ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล ผุดธุรกิจปิโตรเลียมและค้าปลีก สร้างรายได้ประจำปี 64 เตรียมลงทุนโครงการใหม่ 2 โครงการ

บอร์ด DHOUSE อนุมัติจัดตั้ง ดีกรุ๊ป โฮลดิ้ง พร้อมเข้าซื้อกิจการ ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมและค้าปลีก มุ่งเน้นสร้างรายได้ประจำ กระจายความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจ เผยปลายปี 63 ลูกค้าให้ความสนใจเยี่ยมชมโครงการคึกคัก ดันยอดจอง-ยอดโอนเพิ่มทยอยรับรู้ Q1/64 ปี 64 เตรียมลงทุนโครงการใหม่ 2 โครงการ พร้อมแผนขยายโครงการไปสู่จังหวัดอื่นในภาคอีสาน

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดมหาสารคาม ประเภทที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์เพื่อขายหลากหลายรูปแบบ อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และอาคารพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ดีกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดย DHOUSE เข้าถือหุ้น 99.99% เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่า ธุรกิจค้าปลีก หรือลงทุนในธุรกิจอื่น

นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติให้บริษัท ดีกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เข้าซื้อกิจการบริษัท ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล จำกัด ในสัดส่วน 99.98% ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทย่อย และการซื้อกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ประจำ อีกทั้งเป็นการกระจายที่มาของรายได้ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว

ขณะที่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลายปี 63 ที่ผ่านมา ลูกค้าให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการจำนวนมาก ส่งผลให้มียอดจอง-ยอดโอนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทยอยรับรู้ Q1/64  โดยโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ โครงการพฤกภิรมย์ ที่ทยอยโอนในเดือน ธ.ค. 63

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2564  บริษัทเตรียมลงทุนโครงการใหม่ 2 โครงการ โดยมีจัดเตรียมที่ดินไว้แล้ว อาทิ โครงการ  U Park บ้านจัดสรร บนพื้นที่ 40 ไร่ ใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนรวม 249 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 607.07 ล้านบาท เตรียมเปิดขายไตรมาส 1/64

โครงการแกรนด์บิซ 2 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 40 ยูนิต บนพื้นที่ 3 ไร่ ใกล้มหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า และสถานที่ราชการต่างๆ มูลค่าโครงการ 127.60 ล้านบาท เตรียมเปิดขายโครงการไตรมาส 2/64

อีกทั้ง ช่วงปลายปี 64 บริษัทมีแผนที่จะขยายไปหัวเมืองใหญ่ในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะมีการเจราจาซื้อที่เพิ่มที่จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแรก โดยจะเลือกที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการทั้งแนวราบและแนวสูง

Rate this item
(0 votes)

Related items