“WHART” เพิ่มทุนครั้งที่ 5 กระแสตอบรับดี

นายเศกธัช จงศิริวัฒน์ ผู้บริหารงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายเศกธัช จงศิริวัฒน์ ผู้บริหารงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

“WHART” เพิ่มทุนครั้งที่ 5 กระแสตอบรับดี ผู้ถือหน่วยเดิม-ใหม่จองซื้อตามเป้า เตรียมโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเพื่อเข้าลงทุนปลายปีนี้ – หนุนขนาดสินทรัพย์รวมแตะ 4.2 หมื่นลบ.

กองทรัสต์ WHART ปลื้มปิดจองหน่วยเพิ่มทุนครั้งที่ 5 เพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม มูลค่า 3,234 ล้านบาท ได้รับกระแสตอบรับดี ทั้งจากผู้ถือหน่วยเดิม – นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทั่วไป ขายหน่วยทรัสต์ได้ตามเป้า ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ชูจุดแข็งด้านทำเลศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศ การันตีโดยผู้เช่าระดับโลก คาดผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยในปี 64 เพิ่มขึ้นเป็น 0.79 บาทต่อหน่วย ขนาดทรัพย์สินรวมเพิ่มเป็น 42,163 ล้านบาท คาดว่าลงทุนแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้

นายเศกธัช จงศิริวัฒน์ ผู้บริหารงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กองทรัสต์ WHART ได้เปิดจองหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ซึ่งได้สิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ ในอัตราส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 0.0722 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 2-6 และ 9-12 พฤศจิกายน 2563 และสำหรับบุคคลทั่วไปที่เปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 2-6 และ 9-13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้ลงทุนให้ความสนใจเข้ามาจองซื้อหน่วยทรัสต์ฯ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งจากกลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม กลุ่มนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทั่วไป ที่ร่วมจองซื้อ ซึ่งได้ปิดทำการจองซื้อ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายจะทำการคืนเงินส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายสูงสุดที่ผู้จองซื้อจองเข้ามาและราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 12.3 บาท ให้กับผู้จองซื้อในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ มองว่าความน่าสนใจของกองทรัสต์ WHART คือการเติบโตอย่างมั่นคงภายใต้นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพเพิ่มเติมทุกปี และรักษาผลตอบแทนที่ให้กับผู้ถือหน่วยอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นลงทุนในทรัพย์สินบนทำเลศักยภาพที่เป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าในประเทศไทย เช่น ถนนบางนา-ตราด และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นโครงการประเภทศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้าและโรงงาน ประเภท Built-to-Suit ด้วยสัญญาระยะยาว ทำให้เกิดความมั่นคงทางรายได้ รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศ ยิ่งตอกย้ำศักยภาพความน่าเชื่อถือในการเข้ามาลงทุนของกลุ่มนักลงทุน

ด้านนายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHART ขอขอบพระคุณผู้ลงทุนทุกท่าน ที่สนใจในการจองซื้อหน่วยทรัสต์ฯเพิ่มทุนครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ ทำให้มียอดจองซื้อหน่วยทรัสต์ฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้เมื่อกองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครั้งนี้จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ WHART เพิ่มขึ้นเป็น 42,162.67 ล้านบาท จากเดิมที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 38,928.70 ล้านบาท ส่งผลให้กองทรัสต์ฯ สามารถรักษาความเป็นผู้นำของกองทรัสต์ประเภทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตามขนาดของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มขึ้น และช่วยสร้างผลตอบแทน (Distribution)  ที่มั่นคงให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในระยะยาว นอกจากนี้กองทรัสต์ฯเตรียมดำเนินการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ในช่วงปลายปีนี้  

 ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผลตอบแทนที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์ฯจะได้รับจากการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ โดยอ้างอิงตามงบกำไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สอบทานโดยผู้สอบบัญชี จะอยู่ที่ 0.79 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้จากสถิติที่ผ่านมากองทรัสต์ WHART จ่ายผลตอบแทนในอัตราที่ไม่น้อยกว่าเดิมมาโดยตลอด เนื่องด้วยทรัพย์สินที่เข้าไปลงทุน ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าสัญญาระยะยาว อีกทั้ง profile ของผู้เช่าพื้นที่ของกองทรัสต์ฯเป็นผู้เช่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีความมั่นคงทางการเงิน  และในอนาคต กองทรัสต์ฯจะเพิ่มศักยภาพ เน้นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสเติบโตและผลตอบแทนที่สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย

“ทรัพย์สิน 3 โครงการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1).โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1) โดยลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และสำนักงาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  2).โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2) โดยลงทุนในสิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2) ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ 3).โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23 เฟส 3) โดยลงทุนในสิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดิน และสิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า และสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งทั้ง 3 โครงการ ปัจจุบันมีผู้เช่าระดับชั้นนำที่เข้าทำสัญญาแล้ว เช่น บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์, ซัมซุง, Shopee, DKSH และวอลโว่ คาร์ ”           

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

015309649
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33338
49780
133573
11966020
1677407
1988039
15309649
Your IP: 3.239.40.250
2021-01-26 16:50