ไปรษณีย์ไทย คว้ารางวัล “รัฐวิสาหกิจระดับ A”

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ไปรษณีย์ไทย คว้ารางวัล “รัฐวิสาหกิจระดับ A” จากผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส “ITA” ปี 63

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดผลการผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยได้รับผลประเมินเป็นหน่วยงานภาครัฐ ประเภทรัฐวิสาหกิจ ระดับ A ด้วยคะแนน 91.13 จากความไว้วางใจของผู้ใช้บริการ และประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัทไปรษณีย์ไทย ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐ ประเภทรัฐวิสาหกิจ ระดับ A ด้วยคะแนน 91.13 โดยใช้ตัวชี้วัดในการประเมิน 10 ข้อ คือ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้การประเมินผล ITA ในปีนี้ มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมิน 8,303 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการประเมินเป็นหน่วยงานระดับ A และ AA จำนวน 1,095 หน่วยงาน

“จากผลการประเมิน ITA ที่ไปรษณีย์ไทยได้รับการประเมินเป็นหน่วยงานระดับ A ซึ่งคือการได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ ผู้ใช้บริการ คู่ค้า รวมถึงประชาชนชาวไทย และไปรษณีย์ไทยจะนำเครือข่ายทั่วประเทศที่มีกว่า 10,000 แห่ง เร่งพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและขนส่งของไทยที่คอยช่วยเหลือ และสนับสนุนคนไทยในทุกสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังยึดหลักในการให้บริการที่เป็นเลิศ มีความปลอดภัย ตลอดจนยึดมั่นในการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” นายก่อกิจ กล่าวสรุป

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

011557982
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34157
55308
34157
8402443
1439777
1507065
11557982
Your IP: 3.238.147.211
2020-11-29 14:45