กลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส กวาด 4 รางวัลเกียรติยศ

กลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส กวาด 4 รางวัลเกียรติยศ ด้านแรงงานและธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส นำโดย บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด จังหวัดลพบุรี บริษัท อินโดรามา โพลีเอส เตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม และบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด จังหวัดระยอง ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 15 ปี 11 ปี และ 10 ปี ติดต่อกัน ตามลำดับ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม มุ่งมั่นที่จะยกระดับการจัดการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล นอกจากนี้ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด จังหวัดระยอง ยังได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม 6 ปีติดต่อกัน จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอีกด้วย รางวัลดังกล่าวตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของไอวีแอลในการให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงาน ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนเป็นสถานประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีในองค์รวม

บุคคลในภาพ (เรียงลำดับจากซ้าย)

  1. นายวิรัตน์ จันทร์สืบสาย ตัวแทนบริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด จังหวัดพบุรี
  2. คุณประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ตัวแทนบริษัท อินโดรามา โพลีเอส เตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล จากนายอุดม หฤษฎ์วงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครปฐม
  3. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบรางวัลให้แก่ นายยอดชัย โสภิตวุฒิวงศ์ และนายประวิทย์ ภูวการันย์วงษ์ ตัวแทนบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด จังหวัดระยอง
  4. นายสันติเทพ สาลีงาม ตัวแทนบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัดจังหวัดระยอง รับมอบรางวัลจาก นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

011264666
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9218
49016
112223
8039087
1146461
1507065
11264666
Your IP: 3.219.31.204
2020-11-24 04:22