01.SuwanGroup

“ดีป้า” ลุย ยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ Coding School Champions 10 แห่ง

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า

“ดีป้า” ลุย ยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ Coding School Champions 10 แห่ง เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งแห่งศตวรรษที่ 21 เสริมทักษะเยาวชนกว่า 17,000 คน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุน ยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ด้าน Coding ในโรงเรียน มุ่งพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง พัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง พร้อมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน Coding โดยล่าสุดผ่านความเห็นชอบดำเนินโครงการ Coding School Champions 10 แห่ง เสริมทักษะเยาวชนกว่า 17,000 คน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ครั้งที่ 8/2563 ผ่านความเห็นชอบโครงการ Coding School Champions เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund) โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานทั้งหมด 10 โรงเรียนทั่วประเทศ ดังนี้

  1. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
  2. โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี
  3. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
  4. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  5. โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่
  6. โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี
  7. โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่
  8. โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี
  9. โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  10. โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

“โครงการนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งภายในโรงเรียน 10 แห่ง เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนทุกระดับชั้น ได้เข้าถึงทักษะการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งกว่า 17,000 คน โดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ก้าวทันต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

009721037
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26848
54929
263116
6384321
1109897
1540324
9721037
Your IP: 3.235.85.115
2020-10-23 12:46