01.SuwanGroup

โรงไฟฟ้าขยะชุมชนกระบี่ คืบหน้าตามแผนกว่า 80%

โรงไฟฟ้าขยะชุมชนกระบี่ คืบหน้าตามแผนกว่า 80% พร้อมขับเคลื่อนเต็มสูบ! มั่นใจ COD ใน Q1/64 แน่นอน

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยี บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศ และเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของไทย (The Clean Energy Leader) เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุด โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) เทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 5 เมกะวัตต์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (ALCP) ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 80% และอยู่ระหว่างส่วนงานติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้

ภาพถ่ายความคืบหน้าล่าสุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) อ.เมือง จ.กระบี่

ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่ารงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ จ.กระบี่ ของ ALCP จะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) และจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2564 ตามแผน ซึ่งจะส่งผลให้ ACE รับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและกำจัดขยะเพิ่มมากขึ้นอีกราว 220 ล้านบาทต่อปี นอกจากโครงการนี้แล้วกลุ่มบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้ได้อีกประมาณ 150 เมกะวัตต์ ในช่วงเวลา 1-3 ปี นับจากนี้

ปัจจุบัน ACE มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว จำนวน 18 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 239.91 เมกะวัตต์ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้มากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ซึ่งจะทำให้ ACE เติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่องในช่วง 4 ปีนี้

 

Waste to Energy โมเดลต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะชุมชนไร้มลพิษ

โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ที่ จ.กระบี่ นับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน (VSPP-MSW) แห่งที่ 2 ของ ACE (แห่งแรกคือโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) จ.ขอนแก่น) โดยบริษัทฯ ใช้ขยะชุมชนจากเทศบาลเมืองกระบี่ มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่บริษัท ฯ คิดค้นและวิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของ ACE มีความพิเศษตรงที่เป็นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ปลอดกลิ่น ปลอดควัน และเป็น Zero discharge (น้ำเสียถูกบำบัดในระบบและไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกนอกโครงการ) ทำให้โรงไฟฟ้าขยะชุมชนของ ACE เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง และที่สำคัญช่วยลดปริมาณขยะชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่ได้ประมาณ 300-400 ตันต่อวัน   

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะแบบ Direct Incineration ของ ACE

โมเดลโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.กระบี่ ได้รับการออกแบบให้เป็นโรงไฟฟ้าระบบปิดเช่นเดียวกับที่ จ. ขอนแก่น โดยใช้กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะแบบ Direct Incineration หรือการนำขยะไปเผาตรง ซึ่งสามารถเผาขยะที่มีความชื้นสูงได้มากถึง 80% อีกทั้งโมเดลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของ ACE จึงไม่มีการปล่อยของเสียออกสู่ธรรมชาติ (Zero discharge) ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางกลิ่น ฝุ่นละออง PM2.5 อีกทั้งยังมีการทำ Water Treatment บำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ให้กลายเป็นน้ำใสที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ยืนหยัดความเป็นผู้นำด้านโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลก

ACE ยังคงยืนหยัดความเป็นผู้นำด้านโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของไทย (The Clean Energy Leader) ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลก ซึ่งนอกจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้ว โรงไฟฟ้าขยะชุมชนของ ACE เป็นอีกโมเดลต้นแบบในการช่วยลดปัญหาขยะล้นประเทศ โดยเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนที่มีมากกว่า 75,000 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่การฝังกลบไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาที่ได้มาตรฐาน ยิ่งก่อให้เกิดมลพิษในรูปแบบของ ‘น้ำชะขยะ’ ไหลลงสู่ชั้นใต้ดินปะปนกับน้ำบาดาลที่ประชาชนนำไปใช้ ดังนั้น ทุกโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ACE จึงเป็นโมเดลที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดมลภาวะและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดมลพิษ ฝุ่น PM2.5 ลดปัญหาขยะชุมชน และยังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย และยังสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้แก่สังคม ตลอดจนส่งผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

009721855
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27666
54929
263934
6384321
1110715
1540324
9721855
Your IP: 3.235.85.115
2020-10-23 13:10