เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดดัชนีความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดดัชนีความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก FTSE4Good 2020 เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Index Series ปีที่สี่ติดต่อกัน ในการประเมินเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 โดยผู้จัดทำดัชนีระดับโลก FTSE Russell

FTSE Russell ได้รับรองว่าเดลต้า ประเทศไทยผ่านการประเมินอย่างอิสระตามเกณฑ์ FTSE4Good และสามารถสร้างผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดที่จะเป็นองค์ประกอบของดัชนี FTSE4Good Index Series ซึ่งดัชนี FTSE4Good ถูกใช้สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลายประเภทเพื่อพิจารณาและประเมินการลงทุนกับบริษัทที่มีความรับผิดชอบและมีมาตรฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ดัชนี FTSE4Good Index Series เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 จัดอันดับโดย ฟุตซี่ รัสเซล โดยวัดผลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่โดดเด่น ในปี พ.ศ. 2559 ดัชนี FTSE4Good Emerging Index ได้เริ่มใช้ประเมินแก่บริษัทในตลาดเกิดใหม่กว่า 20 ประเทศ โดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเดลต้ายังคงมีความมุ่งมั่นเรื่องการบริหารงานที่ประกอบด้วยธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange Group: LSEG) การจัดอันดับของ FTSE Russell เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ประเมินความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในหลากหลายมิติ โดยนักลงทุนสามารถใช้ดัชนี FTSE4Good เพื่อพิจารณาการลงทุนอย่างยั่งยืน และเป็นแบบแผนให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณและเป็นธรรม  นำพาองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นพลเมืองบรรษัทระดับโลก (Corporate Citizen) เดลต้า ประเทศไทยร่วมสนับสนุนการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UNSDG) เพื่อการเติบโตที่มั่นคง มอบคุณค่าให้แก่นักลงทุน และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

015136811
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15135
52723
420791
11437843
1504569
1988039
15136811
Your IP: 18.204.42.98
2021-01-23 06:04