ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จับมือ ยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ กรุ๊ป ลงนามบันทึกความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ พัฒนาระบบโลจิสติกส์

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จับมือ ยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ กรุ๊ป ลงนามบันทึกความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ พัฒนาระบบโลจิสติกส์
ผนึกกำลังไทย-จีน เชื่อมอีอีซีสู่โครงการ Belt and Road

บรรยายภาพ

  1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลาง) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2. มร. หยาง ว่าน หัว (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธาน บริษัท ยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ กรุ๊ป
  3. มร. เลี่ยว จื้อเหวิน (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ โลจิสติก จํากัด
  4. นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  5. มร. หวัง เจี่ย (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ โลจิสติกส์ จํากัด และผู้จัดการประจำศูนย์ยุทธศาสตร์และการลงทุน

เซี่ยงไฮ้ - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทย ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัท ยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ กรุ๊ป เพื่อพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านระบบโลจิสติกส์ระหว่างมณฑลยูนนาน ประเทศลาวและไทย โดยได้มีการประกาศถึงความร่วมมือดังกล่าวภายในงานมหกรรมแสดงสินค้า China International Import Expo (CIIE) ซึ่งจัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 5 – 10 พฤศจิกายน 2561

สำหรับบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ภายใต้ชื่อ “The Belt and Road” ว่าด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร (“The Belt and Road” Memorandum of Strategic Cooperation of Comprehensive Logistic Joint Work) มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจด้านระบบโลจิสติกส์และการค้าระหว่างมณฑลยูนนาน ลาวและไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ One Belt, One Road ที่รัฐบาลจีนกำลังผลักดัน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะร่วมมือกับบริษัท ยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ โลจิสติก จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ กรุ๊ป เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของทั้ง 2 บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านการให้บริการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ครอบคลุมความร่วมมือทั้งในด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ การขนส่งที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ การขนส่งทางรถไฟในประเทศแถบเอเชียกลาง การวางระบบเครือข่ายท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ (E-port) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ธุรกิจด้านคาร์เทรดดิ้ง ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่นๆ ระหว่างจีน ไทยและภูมิภาคอาเซียน

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัท ยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ โลจิสติก จํากัด” นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าว “การลงนามในครั้งนี้จะเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกับพันธมิตรจากประเทศจีน และเป็นการเชื่อมโยงโครงการอีอีซีของไทยกับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของรัฐบาลจีนเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเปิดโอกาสทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทและขยายออกไปสู่ระดับประเทศอีกด้วย” นางสาวจรีพร กล่าวเพิ่มเติม

“บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ฉบับนี้เป็นการผนึกกำลังทางธุรกิจที่แข็งแกร่งระหว่างสองบริษัท” มร. หยาง ว่าน หัว รองประธาน  บริษัท ยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ กรุ๊ป กล่าว “เราเชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์ของเราและดับบลิวเอชเอนั้น สอดคล้องกับหลักการสำคัญของแนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง อันมีพื้นฐานมาจากความสงบสุขและความร่วมมือ ความเปิดกว้างและเชื่อมโยงทุกภาคส่วน นำไปสู่การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเดินหน้าสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน”

เกี่ยวกับดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป) ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทย โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านโลจิสติกส์ และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  และบริการโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย

  • กลุ่มธุรกิจพัฒนาโลจิสติกส์ มุ่งให้บริการศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า และโรงงานแบบ Built-to-Suit แบบพรีเมียมแก่ลูกค้า โดยบริษัทเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการสร้างอาคารอุตสาหกรรมแบบ Built-to-Suit มาตั้งแต่ปี 2546 โดยปัจจุบันมีพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานแบบ Built-to-Suit รวมทั้งสิ้นกว่า 2.2 ล้านตารางเมตร บนทำเลที่ตั้งในจุดยุทธศาสตร์กว่า 19 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ในฐานะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมคุณภาพระดับโลก มีทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คลัสเตอร์อุตสาหกรรม และบริการด้านอุตสาหกรรม ปัจจุบัน บริษัทมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 10+ แห่งในจังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี บนพื้นที่ 48,586 ไร่ (7,774 เฮกตาร์) โดยมีลูกค้าจากทั่วโลก 730 ราย จำนวนสัญญาซื้อที่ดินและเช่าโรงงานกว่า 1,108 สัญญา รวมมูลค่าการลงทุน 31,200 ล้านดอลลลาร์สหรัฐฯ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 เหงะอาน เวียดนาม เปิดพร้อมรองรับนักลงทุนแล้ว ภายใต้การพัฒนาเฟสแรก บนเนื้อที่กว่า 498 เฮกตาร์ ซึ่งอยู่ตอนเหนือของประเทศเวียดนาม
  • กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า ในฐานะผู้ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการร่วมลงทุนด้านไฟฟ้ากับผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของโลก โดยมีกำลังการผลิตน้ำโดยประมาณ 109 ล้านลบ.ม. ต่อปี และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์รวม 510.5 เมกะวัตต์ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • กลุ่มธุรกิจดิจิทัล ดับบลิวเอชเอกรุ๊ปมีบริการดาต้าโซลูชั่น และดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างครบครัน รวมถึง การลงทุนด้านดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจเชิงอัจฉริยะของลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท โฮลดิ้ง จำกัด

เว็บไซต์: www.wha-group.com และ www.wha-industrialestate.com

 

เกี่ยวกับยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ กรุ๊ป (YEIG)

บริษัท ยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ภายใต้การรับรองของรัฐบาลประชาชนมณฑลยูนนาน ด้วยทุนจดทะเบียนมูลค่า 11.615 พันล้านหยวน (55.826 พันล้านบาท) มีสถานะเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจระดับมณฑล ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการพรรคระดับมณฑลและรัฐบาลระดับมณฑล มีพันธกิจในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานของมณฑล และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของยูนนาน

ธุรกิจหลักของบริษัทประกอบด้วยการลงทุนและการบริหารจัดการพลังงาน อาทิ พลังงานไฟฟ้า แก๊สธรรมชาติและถ่านหิน การลงทุนและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อม พลังงานใหม่และพลังงานไฟฟ้า การลงทุนเกี่ยวกับแหล่งก๊าซธรรมชาติและโครงการเครือข่ายระบบท่อ การลงทุนและการดำเนินการอีกหลายโครงการ การให้บริการเชิงเทคนิค การวางแผนการลงทุน การบริหารจัดการการให้คำปรึกษาและศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน 

เกี่ยวกับยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ โลจิสติก (YEIL)

บริษัท ยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ โลจิสติก จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ยูนนาน เอ็นเนอร์จี อินเวสเมนท์ กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 หลังจากธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 5 ปี บริษัทจึงได้จัดตั้งสำนักงานสาขาของตนเองในประเทศสิงคโปร์ ลาวและฮ่องกง ฯลฯ และประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติด้านการค้าทั่วโลก โลจิสติกส์และการจัดเก็บ กระบวนการต่างๆ และการผลิต การบริการการเงินห่วงโซ่อุปทานและอี-คอมเมิร์ซ ครอบคลุมภูมิภาคยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนียและอเมริกาเหนือ บริษัทมีแผนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

019547199
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
6599
46837
53436
946978
1643254
19547199
Your IP: 3.238.88.35
2021-04-19 03:10