ซิสโก้เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ย 0% ช่วยเอสเอ็มอีพลิกฟื้นธุรกิจหลังโควิด-19

นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน

ซิสโก้เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ย 0% ช่วยเอสเอ็มอีพลิกฟื้นธุรกิจหลังโควิด-19

  • สินเชื่อ 3 ปีสำหรับเอสเอ็มอีครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของซิสโก้ ทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการให้บริการต่างๆ
  • ดอกเบี้ย 0% โดยไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์ และผ่อนจ่ายรายเดือนคงที่สำหรับยอดจัดซื้อตั้งแต่ 20,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์ (หรือประมาณ 620,000 - 9,300,000 บาท)

ซิสโก้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนลูกค้าเอสเอ็มอี ด้วยการเปิดตัวโครงการสินเชื่อใหม่ล่าสุด โดยลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของซิสโก้จะได้รับสินเชื่อพิเศษดอกเบี้ย 0% ไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์ บวกกับยอดผ่อนชำระรายเดือนคงที่นาน 3 ปี  สิทธิพิเศษนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และการให้บริการต่างๆ

โครงการสินเชื่อนี้จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในภูมิภาคนี้ ซึ่งส่งผลให้ระบบซัพพลายเชนหยุดชะงักและกิจกรรมทางธุรกิจลดน้อยลง  โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจเอสเอ็มอีมักจะมีเงินทุนน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ และผลจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เอสเอ็มอีจำนวนมากมียอดขายและรายได้ลดลงจนเกิดปัญหาขาดแคลนเงินสดหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจสำคัญๆ เช่น ค้าปลีก ก่อสร้าง โรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งโดยมากแล้วมักจะมีต้นทุนวัตถุดิบที่ค่อนข้างสูง

เอสเอ็มอีมีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจการค้าของไทย โดยมีแรงงาน 85.5% ของแรงงานทั้งหมดในประเทศไทย รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 43% ของมูลค่าเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลไทยจึงเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจเอสเอ็มอี เช่น เลื่อนกำหนดการชำระหนี้ รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อใหม่ (soft loan) ที่ยืดหยุ่นเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เอสเอ็มอี

ขณะที่รัฐบาลของหลายๆ ประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุม ข้อจำกัดต่างๆ และฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจเอสเอ็มอีก็พยายามมองหาหนทางที่จะปรับใช้เทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นรูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจให้เติบโต และช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจโดยรวมหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19  โครงการสินเชื่อของซิสโก้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เอสเอ็มอีที่ต้องการจัดซื้อเครื่องมือและโซลูชั่นที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล

นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า “การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เอสเอ็มอีเปลี่ยนมุมมอง เปิดรับแนวคิดในการปรับใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และรีบเร่งดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่รูปแบบดิจิทัลหรือ Digital Transformation เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต โครงการสินเชื่อนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีในการดำเนินการดังกล่าว โลกของเรากำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และซิสโก้มุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศไทย”

“การให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจเอสเอ็มอีเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากธุรกิจเอสเอ็มอีมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการจ้างงานในไทย ถ้าหากภาคธุรกิจเอสเอ็มอีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยขยายอัตราการจ้างงานและผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม” วัตสันกล่าว

สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นี้จะช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นจากซิสโก้ ทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการบริการ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณมากจนเกินไป ลูกค้าสามารถทำสัญญาเช่าซื้อ 3 ปี โดยผ่อนชำระค่างวด 36 เดือน เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากซิสโก้มูลค่า 20,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 620,000 - 9,300,000 บาท) และลูกค้าจะได้รับกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ทั้งหมดหลังสัญญาสิ้นสุด

นายราซ โมฮัมหมัด ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้าองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียนของซิสโก้ กล่าวว่า “โครงการสินเชื่อนี้จะช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดซื้อเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยผ่อนชำระค่างวดในจำนวนเงินคงที่อย่างสม่ำเสมอด้วยดอกเบี้ย 0% นอกจากนี้ ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์จึงสามารถเก็บเงินทุนไว้ใช้สำหรับเรื่องอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อธุรกิจมากกว่า”

“ธุรกิจเอสเอ็มอีคือกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจในอาเซียน โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่า 85% ของธุรกิจทั้งหมด และมีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงานภาคเอกชนในภูมิภาคอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธุรกิจนี้กำลังประสบปัญหา และความท้าทายครั้งสำคัญที่สุดในการดำเนินงาน และเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและพลิกฟื้นธุรกิจให้กับเอสเอ็มอี ซิสโก้ในฐานะพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีอย่างเต็มที่ ทั้งในส่วนของการนำเสนอโซลูชั่น ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี รวมถึงโครงการต่างๆ ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ลูกค้า”

สินเชื่อรูปแบบใหม่นี้นำเสนอผ่านทาง Cisco Capital ซึ่งเป็นการให้บริการด้านการเงินของซิสโก้กับลูกค้าและพาร์ทเนอร์สำหรับการจัดซื้อโซลูชั่นของซิสโก้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสินเชื่อดังกล่าว สามารถคลิกไปที่ www.cisco.com/c/en_my/buy/payment-solutions/solutions/small-business หรือติดต่อทีมงานของซิสโก้

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

006056009
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
21222
43135
249884
2751522
292147
1292009
6056009
Your IP: 75.101.173.236
2020-08-07 10:49