CSR

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อชุมชน

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อชุมชน ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ผ่านการริเริ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันจะช่วยขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป

ทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นล้วนมีเป้าหมายในการบรรเทาทุกข์และสร้างเสริมความสุขให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาเพื่อช่วยเยาวชนไทย การเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยร่วมกับทีมแพทย์พยาบาลอาสาเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง ตลอดจนการการจัดกิจกรรมด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของทุกคนในชุมชน

เป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกเกิดความวิตกกังวลต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต ในช่วงเวลาอันยากลำบากเช่นนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยภายในชุมชน โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบรถตรวจการณ์ให้แก่สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง สร้างสังคมปลอดภัยและน่าอยู่ให้แก่ทุกคน

ด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคระบาด อุทิศตนในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ ได้มอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ให้แก่โรงพยาบาลบ้านค่าย จ. ระยอง เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อย่างปลอดภัยไร้การติดเชื้อ พร้อมรองรับผู้ป่วยในอนาคต

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ครั้งนี้ ยังส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมมอบข้าวสารอาหารแห้ง ดูแลชาวชุมชนอย่างทั่วถึงในช่วงเวลาที่คนไทยให้ความร่วมมือในการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัดระยองและโรงพยาบาลระยอง รับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ โลหิตที่ได้รับจะนำไปใช้ในโรงพยาบาลในท้องถิ่น ช่วยรักษาผู้ป่วยและดูแลชีวิตของผู้คนได้อีกมากมาย

ผู้ป่วยและผู้สูงอายุถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้จัดทำและมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อบต. หนองเสือช้าง จ. ชลบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมสุขอนามัยประชาชน นอกจากการมีสุขภาพที่ดีแล้ว บริษัทฯ เชื่อว่าความสะอาดเรียบร้อยและความปลอดภัยของพื้นที่สาธารณะในชุมชนก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม จึงร่วมมือกับจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ต่างๆ ในอำเภอบ้านค่าย จ. ระยอง การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชนอีกด้วย

“ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ให้ความสำคัญสูงสุดกับการมีจิตสำนึกสาธารณะเพื่อส่วนรวมและการดูแลช่วยเหลือทุกคนในชุมชนของเรา” นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวและย้ำว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียว ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดที่เราจะร่วมกันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน”

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

019687056
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
39161
59722
193293
1086835
1643254
19687056
Your IP: 18.204.2.190
2021-04-21 17:51