สธค. จับมือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

สธค. จับมือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดำเนินการรับชำระเงินค่าดอกเบี้ยตั๋วรับจำนำ

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการดำเนินการรับชำระเงินส่งดอกเบี้ยตั๋วรับจำนำระหว่าง สำนักงานธนานุเคราะห์ กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อร่วมมือกัน ดำเนินการรับชำระเงินค่าดอกเบี้ยตั๋วรับจำนำ เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินจากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เริ่มเปิดให้บริการ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ในฐานะ โรงรับจำนำของรัฐ เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเงิน ในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ นับเป็นสถาบันการเงินทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินของภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ พึ่งพาตนเองได้ นำมาสู่การสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ที่ผ่านมา สำนักงานธนานุเคราะห์  ได้ดำเนินงาน ภายใต้การบริหารงานด้วย วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการบริการรับจำนำ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยึดหลัก ธรรมาภิบาล”

นายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดเผยว่า สำนักงานธนานุเคราะห์ พัฒนาระบบการทำธุรกรรมแบบออนไลน์ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดให้บริการลูกค้าที่มีตั๋วจำนำสามารถชำระเงินค่าดอกเบี้ยได้ ที่จุดบริการ Counter Service ทั่วประเทศ ดังนี้

  • ชำระง่าย เพียง ใช้ตั๋วรับจำนำ หรือบัตรประชาชน
  • ส่งดอกเบี้ยรับจำนำได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-11
  • ให้บริการรับชำระเงินตลอด 24 ชั่วโมง
  • ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19
  • เริ่มเปิดให้บริการ 15 กรกฎาคม 256ทั่วประเทศ

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ สำนักงานธนานุเคราะห์มุ่งหวังว่า การนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ จึงนับว่าเป็นความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและการดำเนินงานของสำนักงานธนานุเคราะห์ ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

006239449
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
39221
41431
121818
3056125
475587
1292009
6239449
Your IP: 34.200.222.93
2020-08-11 23:17