ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เปิดตัวโครงการ “ออนิกซ์ คลีน”

ภายใต้โครงการ “ออนิกซ์ คลีน” โรงแรมในเครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จะปฏิบัติตามนโยบายด้านการทำความสะอาดห้องพัก การซ่อมบำรุง ตลอดจนการมอบบริการที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด ดังภาพที่แสดงให้เห็นวิธีการทำความสะอาดจุดที่มีการใช้บริการและการสัมผัสบ่อยครั้ง ที่บริเวณล็อบบี้ของชามา เลควิว อโศก กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ “ออนิกซ์ คลีน” โรงแรมในเครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จะปฏิบัติตามนโยบายด้านการทำความสะอาดห้องพัก การซ่อมบำรุง ตลอดจนการมอบบริการที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด ดังภาพที่แสดงให้เห็นวิธีการทำความสะอาดจุดที่มีการใช้บริการและการสัมผัสบ่อยครั้ง ที่บริเวณล็อบบี้ของชามา เลควิว อโศก กรุงเทพฯ

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เปิดตัวโครงการ “ออนิกซ์ คลีน” สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการบริการทุกขั้นตอน

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ประกาศยกระดับมาตรฐานการบริการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เปิดตัวโครงการ “ออนิกซ์ คลีน” (ONYX Clean) เตรียมความพร้อมในการต้อนรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและแขกที่จะเดินทางมาเข้าพักและใช้บริการที่โรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ในเครือฯ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยจะประกาศใช้โครงการดังกล่าวกับโรงแรมทั้งหมดที่บริหารจัดการในเครือฯ ภายใต้แบรนด์ อมารี โอโซ่ และชามา รวมถึงโรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

“ออนิกซ์ คลีน” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับแขกผู้เข้าพักตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงโรงแรมจนถึงวันเดินทางกลับ ด้วยมาตรฐานและขั้นตอนการปฎิบัติงานฉบับปรับปรุงล่าสุด ที่ช่วยส่งเสริมแนวคิดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบริษัทที่ประกาศใช้กับโรงแรมทุกแห่งในเครืออยู่ก่อนหน้านี้แล้วให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น “ออนิกซ์ คลีน” จะนำมาประกาศใช้กับโรงแรมในเครือที่เปิดให้บริการแล้วทั้งหมด 52 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเจ็ดประเทศ และโรงแรมที่จะเปิดให้บริการใหม่ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอีกด้วย สำหรับโรงแรมในเครือที่ปิดให้บริการชั่วคราว จะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้ง พร้อมปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการภายใต้โครงการ “ออนิกซ์ คลีน” โดยพนักงานของโรงแรมดังกล่าวต้องเข้าอบรม เตรียมงาน และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อต้อนรับแขกที่จะมาเข้าพัก

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  พนักงานในเครือออนิกซ์ฯ ให้ความร่วมมือกับทางบริษัทอย่างต่อเนื่องขณะเก็บตัวอยู่ที่บ้าน โดยเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบการเรียนรู้ผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ ที่มีโปรแกรมฝึกอบรมที่หลากหลาย รวมถึงวิดีโอการฝึกอบรมที่ทางบริษัทฯ จัดทำขึ้นภายในองค์กรฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องความเสี่ยงจากเชื้อโรค และสาธิตวิธีการทำความสะอาด วิธีการฆ่าเชื้อ และระเบียบการให้บริการลูกค้าฉบับปรับปรุงล่าสุด

โรงแรมแต่ละแห่ง จะแต่งตั้งผู้นำโครงการ “ออนิกซ์ คลีน จากพนักงานในโรงแรมเพื่อเป็นผู้นำในการดำเนินการตามมาตรการและทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานที่จัดทำขึ้น โดยใช้แนวทางจากรายการตรวจสอบที่ได้จัดทำขึ้นร่วมกับเอ็กโคแล็บ (Ecolab) ผู้นำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยและเทคโนโลยีด้านพลังงาน และเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ออนิกซ์ฯ นำมาใช้ที่โรงแรมในเครือ

นายดักลาส มาร์เทล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า “ในฐานะที่ออนิกซ์ฯ เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดกลางที่เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เรารู้สึกภูมิใจในการจัดทำมาตรฐานระดับสูงในด้านสุขอนามัยและมีเป้าหมายหลักที่จะให้แขกผู้เข้าพัก พนักงานและชุมชนที่โรงแรมของเราตั้งอยู่ รู้สึกปลอดภัยและมีสวัสดิภาพที่ดี”

นายดักลาส กล่าวเสริมว่า “จากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (new norms) และมุ่งสนใจด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ออนิกซ์ฯ จึงต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน ทั้งกลุ่มลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของแขกผู้เข้าพักเป็นอันดับแรก โรงแรมในเครือทุกแห่งจะปฏิบัติตามนโยบายด้านการทำความสะอาดห้องพัก การซ่อมบำรุง ตลอดจนการมอบบริการที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญต่างๆ ทั้งด้านความปลอดภัย จำนวนโรงแรมในเครือ และระยะเวลาในการดำเนินการแล้ว เราตัดสินใจจะเริ่มดำเนินการและใช้มาตรการฉบับปรับปรุงล่าสุดกับโรงแรมทุกแห่งในเครือ ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า”

การดูแลความสะอาดภายในห้องพักเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในโครงการ “ออนิกซ์ คลีน” โรงแรมในเครือจะติดเครื่องหมายยืนยันการตรวจสอบที่บริเวณประตูห้องพักเพื่อแจ้งให้แขกผู้เข้าพักทราบว่าห้องพักดังกล่าวได้รับการทำความสะอาดและผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่พนักงานแผนกแม่บ้านดูแลทำความสะอาดห้องพักที่ชามา เลควิว อโศก กรุงเทพฯ

มาตรฐาน “ออนิกซ์ คลีน” ฉบับปรับปรุงล่าสุดนี้ มีรายละเอียดข้อกำหนดที่ครอบคลุมดูแลรักษาสุขอนามัยทุกขั้นตอน ทั้งในพื้นที่แขกผู้เข้าพักใช้บริการ และพื้นที่ในส่วนสำนักงานของโรงแรม ได้แก่ ห้องรับประทานอาหารและห้องเก็บสัมภาระของพนักงาน จุดรับสินค้า บริเวณที่จัดเก็บอาหารและวัตถุดิบและห้องครัว โดยแต่ละพื้นที่มีรายละเอียดและข้อกำหนดระบุไว้ดังต่อไปนี้

 • บริเวณจุดต้อนรับ - แขกผู้เข้าพักและผู้ใช้บริการที่เดินทางมาถึงที่โรงแรมจะต้องได้รับการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกาย และทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยพนักงานจะเฝ้าสังเกตหากแขกผู้เข้าพักมีอาการป่วย แขกผู้เข้าพักทุกคนที่เดินทางมาเข้าพักจะต้องกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทาง แขกผู้เข้าพักและผู้ที่ใช้บริการ รวมถึงพนักงานต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อความปลอดภัยขณะเข้าคิวรอรับบริการ นอกจากนี้กุญแจคีย์การ์ดและปากกาที่ผ่านการใช้งานจากการเช็คอินแล้วจะได้รับการฆ่าเชื้อทำความสะอาดอีกด้วย
 • ห้องพักและห้องสวีท - ทางโรงแรมจะติดเครื่องหมายยืนยันการตรวจสอบที่บริเวณประตูห้องพักเพื่อแจ้งให้แขกผู้เข้าพักทราบว่าห้องพักดังกล่าวได้รับการทำความสะอาดและผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว พนักงานแผนกแม่บ้านจะดำเนินการทำความสะอาดห้องพักและห้องสวีท โดยสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ และทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง ได้แก่ บริเวณมือจับประตู รีโมททีวี แผงควบคุมอุปกรณ์ในห้องพัก และก๊อกน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และเครื่องมือฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีซีแบบพกพา
 • พื้นที่สาธารณะในโรงแรม - พนักงานจะทำการฆ่าเชื้อบริเวณที่มีจำนวนแขกผู้เข้าพักและผู้ใช้บริการเข้าใช้จำนวนมาก และจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งทุกชั่วโมง ได้แก่ มือจับประตู และแผงกดปุ่มลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์และพื้นที่นั่งพักสำหรับ
  แขกผู้เข้าพักจะมีการจัดวางใหม่ และจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์เมื่อเข้าใช้แต่ละครั้งเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สำหรับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ แขกผู้เข้าพักและผู้ใช้บริการสามารถกดใช้ได้ตามจุดบริการต่างๆ ที่ทางโรงแรมจัดไว้ นอกจากนี้พนักงานจะทำการฆ่าเชื้อบริเวณโต๊ะและที่นั่งเป็นประจำด้วยเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีซีแบบพกพาอีกด้วย
 • ห้องอาหารและบาร์ - ห้องอาหารและบาร์ทุกแห่งจะได้รับการจัดผังพื้นที่นั่งใหม่เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยจัดให้ โต๊ะที่นั่ง และเก้าอี้นั่งบริเวณบาร์ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร พร้อมให้พนักงานจัดคิวแขกผู้เข้าพักที่รับบริการ
  ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเช่น ช่วงเวลาอาหารเช้า
 • ห้องครัวและบริเวณจัดเตรียมอาหาร – ทางโรงแรมดำเนินการตามนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในบริเวณห้องครัวและบริเวณจัดเตรียมอาหารตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยจะเป็นการส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยในบริเวณห้องอาหารและบาร์ทั้งหมดอีกด้วย
 • สปา – ทางโรงแรมจัดให้มีการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายของผู้ใช้บริการและให้ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้ารับบริการ พนักงานต้อนรับและพนักงานให้บริการสปาทุกคน ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • สระว่ายน้ำและพื้นที่ออกกำลังกาย - พนักงานจะทำการฆ่าเชื้อบริเวณเตียงอาบแดด จัดผังโต๊ะและที่นั่งบริเวณริมสระว่ายน้ำเพื่อให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สำหรับห้องออกกำลังกาย ทางโรงแรมจัดให้มีน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับ
  ทำความสะอาดมือและเช็ดทำความสะอาดอุุปกรณ์ออกกำลังกาย ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก แขกผู้เข้าพักและผู้ใช้บริการต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจองเวลาเข้าใช้บริการและจองพื้นที่สำหรับอาบแดดล่วงหน้า เพื่อเป็นการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา

 • การดูแลสุขอนามัยให้กับพนักงาน - พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายเมื่อเข้าปฎิบัติงาน โดยจะได้รับการตรวจสอบการสุขอนามัยในการแต่งกายก่อนเข้าเริ่มงานในแต่ละช่วงเวลา สำหรับห้องเก็บสัมภาระพนักงาน ห้องรับประทานอาหาร และพื้นที่ติดต่องานธุรการ รวมถึงโถงทางเดินและลิฟต์โดยสารในส่วนของพนักงาน ทางโรงแรมจัดให้มีการฆ่าเชื้อทำความสะอาด และจัดระเบียบเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในช่วงเวลาที่พนักงานเข้าปฎิบัติงาน

 • จุดรับสินค้า – ทางโรงแรมมีระเบียบการขนส่งที่เข้มงวดและร่วมมือกับผู้ขายเพื่อรักษาความสะอาดและสุขอนามัยให้มากที่สุดขณะนำส่งสินค้า นอกจากนี้จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานส่งสินค้า และตรวจสอบความสะอาดของยานพาหนะและอุปกรณ์ในการขนส่งสินค้าอีกด้วย

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่บริหารจัดการโรงแรมและขยายเครือข่ายอย่างรวดเร็วทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมากกว่า 20 แห่ง โดยมีกำหนดจะเปิดให้บริการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในเมืองต่างๆ หลายแห่ง อาทิ เมืองนิเซโกะ ประเทศญี่ปุ่น มัลดีฟส์ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว และพัทยา นอกจากการขยายเครือข่ายแล้วออนิกซ์ฯ ยังมุ่งให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัย เมื่อขอบข่ายการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการถ่ายทอดรากฐานความเป็นไทย

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

019549759
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
9159
46837
55996
949538
1643254
19549759
Your IP: 3.238.88.35
2021-04-19 04:27