‘เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย’ กำหนดเปลี่ยนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN

‘เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย’ กำหนดเปลี่ยนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นวันที่ 17 เม.ย. 63 ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดเร็วขึ้น

‘บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย หรือ JKN’ ผู้นำการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล เปลี่ยนแปลงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นวันที่ 17 เม.ย. 63 จากเดิมกำหนดวันที่ 22 เม.ย. 63 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสด พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ ยืนยันความปลอดภัยด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ผู้นำการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติกำหนดเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ 17 เมษายน 2563 จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในเวลา 14.30 น. เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีวาระสำคัญต้องให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเพื่อให้การบริหารงานและขยายธุรกิจของ JKN เดินหน้าตามแผนงานที่วางไว้

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวน 67.5 ล้านหุ้น และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอีกในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้นประมาณ 0.2025 บาทต่อหุ้น ซึ่งยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2563 ตามเดิม แต่จะจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเร็วขึ้นเป็นในวันที่ 29 เมษายน 2563 จากเดิมกำหนดจ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ยังมีวาระขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการดำเนินการแจ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 104.8 ล้านหุ้น ในราคาพาร์ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 52.4 ล้านบาท รองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น การปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN-W1 ในครั้งนี้ สอดรับแผนการย้ายการซื้อขายหลักทรัพย์ JKN จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้

นอกจากนี้ จะขอมติที่ประชุมอนุมัติการขยายวงเงินการออกและการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 1,000 ล้านบาท จากเดิมวงเงินเดิมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท รองรับการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปีนี้จำนวน 900 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ คาดว่าจะมีหุ้นกู้ที่ยังไม่มีการไถ่ถอนคงเหลือ 1,300 ล้านบาท

“เรามีความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่นกัน แต่บริษัทฯ ยังคงต้องเดินหน้าขยายธุรกิจของ JKN ต่อไป จึงเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เร็วขึ้น เพื่อผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน เราจึงได้เตรียมความพร้อมความปลอดภัย ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดที่เป็นมาตรฐานตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม” คุณจักรพงษ์ กล่าว

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

002990474
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4380
39647
125826
240474
2990474
Your IP: 3.235.172.213
2020-05-27 02:47