ดีไอทีพี ช่วยผปก.ไทยสู้โควิด-19 จัดสัมมนาออนไลน์ผ่าน ไลฟ์สตรีมมิ่ง

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ดีไอทีพี ช่วยผปก.ไทยสู้โควิด-19 จัดสัมมนาออนไลน์ผ่าน ไลฟ์สตรีมมิ่ง แชร์ทริคการค้าผ่านหลักสูตรออนไลน์ สร้างความพร้อมหลังผ่านวิกฤต

ดีไอทีพี เร่งช่วยผปก.ไทยสู้ภัยโควิด-19 ปรับแผนจัดสัมมนาจากห้องเรียนสู่ “ไลฟ์สตรีมมิ่ง” พร้อมแชร์ทริคการค้าผ่านหลักสูตรออนไลน์ ตั้งเป้าสร้างความพร้อมหลังผ่านวิกฤตให้ดำเนินธุรกิจได้ทันที

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA เร่งจัดทำมาตรการรับมือเตรียมแผนพัฒนาและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย ประกาศปรับแผนโครงการจัดอบรมและสัมมนา เปลี่ยนจากรูปแบบห้องเรียนมาเป็นรูปแบบถ่ายทอดสด(Live Streaming) เพื่อดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของรัฐบาล หวังจะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อของผู้เข้าร่วม และอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย พร้อมแชร์เทคนิคการค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจรผ่านรูปแบบออนไลน์ และเตรียมสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการหลังผ่านวิกฤต ด้วยช่องทางการค้าออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ให้สามารถทำการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวด อาทิ การหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ หลีกเลี่ยงการประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมต่างๆที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้การอบรมสัมมนาของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ในรูปแบบห้องเรียนที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมากจำเป็นจะต้องมีมาตรการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งส่งผลต่อโอกาสในการเรียนรู้ของผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสินค้าและบริการสู่การค้าระหว่างประเทศ

ล่าสุด กรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องเดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19  ด้วยการประชุมหารือร่วมกันภายในกระทรวง ถึงการยกระดับมาตรการรองรับขั้นสูงสุด 3 มาตรการ ได้แก่ 1.ลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศไทยและชะลอการระบาด 2. เตรียมความพร้อมและป้องกันการระบาดในระดับบุคคลและข้าราชการ ด้วยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อที่ถูกต้อง 3.เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตดังกล่าวได้ผ่านพ้นไป ส่งผลให้งานสัมมนาที่มีกำหนดจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีการปรับแผนโครงการต่างๆให้เปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสะดวกในการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกระดับ ในรูปแบบดิจิทัลที่มีคุณภาพ รวมถึงเป็นการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อลดความเสี่ยงความใกล้ชิด และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในขณะนี้

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กล่าวว่า “สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ในฐานะหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการในทุกระดับ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสัมมนาจากเดิม ซึ่งเป็นการจัดในรูปแบบห้องเรียน(Offline) มาเป็นรูปแบบถ่ายทอดสด (Live Streaming) เป็นแบบ 100 % เพื่อถือโอกาสช่วงภาวะวิกฤตการณ์ดังกล่าว ในการปรับตัวเข้าสู่การเรียนรู้การทำการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบเศรษฐกิจดิจิทัล และเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆได้ในคราวเดียวกัน ผ่านการนำเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ และเพื่อยังคงรักษามาตรฐานที่ดีในการจัดสัมมนา ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นั้น รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมสัมมนาและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ”

สถาบันจึงได้เตรียมปรับแนวทางการจัดโครงการอบรมและสัมมนาออนไลน์ ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.Facebook Live ของเพจสถาบัน ที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 2.การสื่อสารแบบ 2 ทาง ผ่านช่องทาง Webinar ด้วยการเพิ่มระบบ Live Chat ให้สามารถมอนิเตอร์คำถามและข้อสงสัยตรงจากผู้ชมสัมมนาออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงเพื่อเป็นการรวบรวมสถิติการเข้าร่วมโครงการสัมมนา เพื่อสอดรับนโยบายของรัฐในการส่งมอบองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยโครงการทั้งหมดตามแผนเดิมนั้น ยังคงดำเนินการจัดต่อไป เพียงแต่ปรับเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ 100 %

นายนันทพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการอบรมและสัมมนาตามกำหนดการเดิมยังคงจัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีบางโครงการจำเป็นจะต้องเลื่อนออกไปก่อน แต่ทุกโครงการจะถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ 13 โครงการที่มีกำหนดจัดขึ้นในกรุงเทพฯ อาทิ โครงการความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : SMART EXPORTER” รุ่นที่ 19 เป็นต้น และอีก 3 โครงการที่มีกำหนดจัดขึ้นในส่วนภูมิภาค อาทิ โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่น 3 รวมถึงโครงการสัมมนาที่จัดขึ้นภายในงานแสดงสินค้าต่างๆของกรมนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องในรูปแบบที่เหมาะสม ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพสูงเทียบเท่าการสัมมนาในรูปแบบออฟไลน์แบบเดิม นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการสร้างช่องทางการค้าออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการที่จะสามารถใช้เป็นช่องทางในการดำเนินธุรกิจหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ผ่านพ้นไปในทันที อีกด้วย

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้ที่ nea.ditp.go.th หรือ www.ditp.go.th หรือ www.facebook.com/nea.ditp  หรือ  สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ 1169

#ดีไอทีพี  #เรียนออนไลน์ #โควิดเราต้องรอด #โควิด19 #COVID19 #สื่อสารในภาวะวิกฤต #JCCOTH

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

017195280
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26880
53861
292589
13840651
238313
1383188
17195280
Your IP: 44.192.10.166
2021-03-05 11:38