ทาทา สตีล รับ 2 รางวัล ด้านความยั่งยืน ปี 61

ทาทา สตีล รับ 2 รางวัล ด้านความยั่งยืน ปี 61

มร.ราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (คนขวา) รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (SET Sustainability Awards 2018) ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตั้งแต่ 3,000 – 10,000 ล้านบาท จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (คนซ้าย) นอกจากนี้ ยังได้รับการประกาศให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) โดยได้ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Rate this item
(0 votes)