ไบเทครับรางวัลตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี 2563

ไบเทครับรางวัลตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี 2563

นางดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เข้าร่วมงานสัมมนา “MICE Standards Day 2020” ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ ในฐานะผู้สนับสนุนและผลักดันสถานที่จัดงานให้มีมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ และระดับอาเซียน ในโอกาสนี้ได้เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) ประจำปี 2563 ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทห้องประชุม (Meeting Room) ซึ่งได้รับการรับรองครบทั้ง 34 ห้อง ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue) และประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) จากคุณนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานดังกล่าว งานในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสวิสโซเท็ล กรุงเทพ รัชดา กรุงเทพมหานคร

 

Rate this item
(0 votes)