UAC ผนึก ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิจัยนวัตกรรมพลังงานทดแทน

UAC ผนึก ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิจัยนวัตกรรมพลังงานทดแทน

นายชัชพล ประสพโชค (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ฤกย์ชัย ฟูประทีปศิริ (กลางซ้าย) รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้ การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมพลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี  เมื่อเร็วๆนี้

 

Rate this item
(0 votes)