CSR

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์”

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์”

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมสมทบทุนโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์” มูลค่า 200,000 บาท แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานระดับโลกอันทันสมัย ครบครันด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การสนับสนุนโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังในอนาคต

บรรยายภาพ :  นายวิเศษ จูงวัฒนา (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ แก่ รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ที่ 5 จากซ้าย) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีรับมอบ

Rate this item
(0 votes)