UAC ฤกษ์ดีรับปีหนูทองวางศิลาฤกษ์โครงการเวียงจันทน์บริหารจัดการขยะ

UAC ฤกษ์ดีรับปีหนูทองวางศิลาฤกษ์โครงการเวียงจันทน์บริหารจัดการขยะ

นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) ร่วมด้วย ท้าวคำหล้า นากวง ประธานบริษัทขวัญเมืองกรุ๊ป แห่งสปป.ลาว คุณเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แศบง ท่าน พูขง บันนะวง รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทร์, หัวหน้าแผนกแผนการ และการลงทุนนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ อัคราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการเวียงจันทน์บริหารจัดการขี้เหยื่อ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท เวียงจันทน์บริหารจัดการขี้เหยื่อ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ UAC ถือหุ้น 50.01% เพื่อดำเนินการบริหารจัดการแปรรูปเป็น Recycle Plastic 13,000 ตัน/ปี ผลิตไฟฟ้า 6 MW. และขายปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้กับหน่วยงานภาคเกษตรกรรมของ สปป.ลาว 30,000 ตัน/ปี ณ เมืองไชธานี นครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Rate this item
(0 votes)