อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับเหรียญทอง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พญ.รินทรา หวังวิศวาวิทย์ ได้รับเหรียญทอง และ Special Prize นวัตกรรม "Nyne- Cataract Detection and Grading System using Image Processing and Deep Learning" และ นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย ได้รับเหรียญเงิน นวัตกรรม "Organic Cabbage Cooling Gel Patch Natural Remedy for Arthritis Pain Relief" ในงานประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ  Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF2019) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข #วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ #เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

Rate this item
(0 votes)