บลจ.ไทยพาณิชย์ โชว์บริหารกองอสังหาฯ – โครงสร้างพื้นฐาน Q3 ปี 62 เตรียมจ่ายปันผลและเงินลดทุน

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บลจ.ไทยพาณิชย์ โชว์บริหารกองอสังหาฯ – โครงสร้างพื้นฐาน Q3 ปี 62 เตรียมจ่ายปันผลและเงินลดทุน ผู้ถือหน่วยกว่า 1,219 ล้านบาท

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การบริหารงาน สำหรับไตรมาสที่ 3/2562 จากงวดผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 5 กองทุน  ซึ่งในงวดนี้จะเป็นการจ่ายสำหรับผลดำเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายนเท่านั้น เนื่องจากได้มีการจ่ายปันผลของเดือนกรกฎาคม 2562 ไปแล้วในรอบการจ่ายปันผลสำหรับไตรมาส 2/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นอกจากนี้มีจ่ายเงินลดทุนจำนวน 2 กองทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1,219 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นี้

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลประกอบด้วย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่าจำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) ที่ลงทุนในอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ยังคงเป็นที่ต้องการของทั้งผู้เช่ารายเดิมที่ต้องการขยายพื้นที่ภายในอาคารและผู้เช่ารายใหม่ ๆ ที่ต้องการเข้ามาเช่าพื้นที่ เนื่องจากเป็นอาคารสำนักงานเกรด เอ ในพื้นที่ CBD ของกรุงเทพมหานคร มีทำเลที่ติดกับแนวรถไฟฟ้า 2 สถานีสำคัญ และเป็นอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ในโครงการมิกซ์-ยูส ซึ่ง ณ ไตรมาส 3/2562 อาคารมีอัตราการเช่าอยู่ที่ 99% โดยจะจ่ายปันผลในอัตรา 0.1848 บาทต่อหน่วย ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 28 รวมจ่ายเงินปันผล 6.3211 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556)

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) ลงทุนในอาคารสมัชชาวานิช 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และอาคารบางนา ทาวเวอร์ จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.1569 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 34 รวมจ่ายเงินปันผล 8.6449 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในโครงการอาคารสิริภิญโญ จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.1000 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 22 รวมจ่ายเงินปันผล 3.2131 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557)

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนอสังหาฯ ประเภทโรงงานและคลังสินค้า จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) จะจ่ายปันผลในอัตรา 0.0920 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 21 รวมจ่ายเงินปันผล 3.9830 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (DIF) จะจ่ายปันผลในอัตรา 0.1656 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 23 รวมจ่ายปันผล 5.6034 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557)

พร้อมกันนี้ได้จ่ายเงินลดทุนจำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนอสังหาฯ ประเภทโรงแรม 1 กองทุน คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) ที่ลงทุนในโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา เป็นการจ่ายเงินลดทุนในอัตรา 0.0823 บาทต่อหน่วย เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีการรับรู้รายการการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากการลดลงของราคาการสอบทานค่าทรัพย์สิน ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริง และ

และกองทุนอสังหาฯ ประเภทคอมมิวนิตี้มอลล์ คือ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) ที่ลงทุนในโครงการเดอะ คริสตัล (The Crystal) และโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) มีการจ่ายเงินลดทุนในอัตรา 0.1313 บาทต่อหน่วยในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นี้ ซึ่งเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนรวมมีการรับรู้รายการการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากการลดลงของราคาการสอบทานค่าทรัพย์สิน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

011266604
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11156
49016
114161
8039087
1148399
1507065
11266604
Your IP: 3.219.31.204
2020-11-24 05:17