โค้งสุดท้าย สมัครร่วมโครงการ depa Accelerator Program ชิงรางวัล 600,000 บาท

โค้งสุดท้าย สมัครร่วมโครงการ depa Accelerator Program ชิงรางวัล 600,000 บาท

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), HUBBA Thailand, Techsauce และพันธมิตรเดินหน้าจัดโครงการ depa Accelerator Program (ASEAN's First Smart City Accelerator) Program โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพโครงการแรกในอาเซียน ที่เฟ้นหาสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมการแก้ปัญหาด้านการพัฒนา“เมืองอัจฉริยะ” หรือ  “Smart City” ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมถึง 600,000 บาท พร้อมร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการระดับนานาชาติเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ (equity-free)

โครงการ depa Accelerator Program (ASEAN's First Smart City Accelerator) เป็นโครงการที่ต่อยอดแนวคิดจากเวที ASEAN Startup Hackathon ที่เพิ่งจัดการแข่งขันเสร็จสิ้นไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และผลักดันผู้ประกอบการที่มีไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมการแก้ปัญหาด้านการพัฒนา“เมืองอัจฉริยะ” หรือ  “Smart City" และดำเนินโครงการอยู่ในสถานะที่พร้อมพัฒนาต่อยอด ทั้งยังจะได้รับการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสให้แก่สตาร์ทอัพทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ depa Accelerator Program (ASEAN's First Smart City Accelerator) จะได้เข้าร่วมการทำ Proof of Concept (POC) เพื่อทดสอบว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่นำเสนอนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้เห็นถึงปัญหาที่ผู้คนกำลังเผชิญอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่แต่ละทีมที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำมาไปยอดได้ โครงการบ่มเพาะสตาร์อัพนี้มีระยะเวลา 2 เดือน พร้อมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านธุรกิจ ทั้งยังสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกับภาครัฐผ่าน 5 เมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ประกอบด้วย กรุงเทพ ขอนแก่น ชลบุรี และ ภูเก็ต

สำหรับเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการแก้ปัญหาด้านการพัฒนา“เมืองอัจฉริยะ” หรือ  “Smart City” ที่มุ่งเน้นสำหรับโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพในครั้งนี้ ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment),  เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy), พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy), การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance), การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living), การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) และ พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)

โครงการ depa Accelerator Program (ASEAN's First Smart City Accelerator) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่ https://techsauce.co/depa-accelerator

Rate this item
(0 votes)