CSR

มุ่งพัฒนาฯ สร้างสรรค์คุณค่าร่วมสู่สังคม ส่งมอบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

มุ่งพัฒนาฯ สร้างสรรค์คุณค่าร่วมสู่สังคม ส่งมอบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ให้แก่โรงเรียนวัดห้วยลำไย จ.นครสวรรค์

บริษัทมุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MAI: MOONG) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ครอบคลุม 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล) นำโดย นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ร่วมด้วยพนักงานกว่า 160 คน เข้าร่วมกิจกรรม CSV ของบริษัท ในโครงการ “มุ่งทำดี เพื่อสร้างอนาคตของชุมชน” ซึ่งมุ่งสร้างสรรค์คุณค่าร่วมสู่สังคม ด้วยการส่งมอบห้องน้ำซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ ให้แก่โรงเรียนวัดห้วยลำไย จ.นครสวรรค์ เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีของเด็กนักเรียน โดยมีนางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการคนใหม่เป็นผู้รับมอบ

 

 

Rate this item
(0 votes)