สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และรพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ร่วมกันจัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และรพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย ร่วมกันจัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง ประจำปี 2562

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นพ.ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย ประจำปี 2562 โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังได้นำทีมอาจารย์แพทย์ด้านโรคผิวหนังเฉพาะทาง เพื่อตรวจรักษาคนไข้โรคผิวหนังของจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง ภายในงานมีการให้ความรู้ การตรวจและรักษาโรคผิวหนังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

Rate this item
(0 votes)