กคช. กระตุ้น “ประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” หมดเขต 31 ต.ค. นี้

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

กคช. กระตุ้น “ประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” หมดเขต 31 ต.ค. นี้

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กระตุ้นโค้งสุดท้าย !! โครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” ชิงเงินรางวัลร่วม 300,000 บาท หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หวังคนสนใจส่งผลงานชิงชัยมากที่สุด

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติจัดโครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” (Smart Living) เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้มีความคิดสร้างสรรค์ได้นำเสนอแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายของการเคหะแห่งชาติที่มุ่งให้เป็นปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม (Year of Quality & Innovation) โดยกำหนดเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562

“หวังว่าการประกวดฯครั้งแรกนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดี เพื่อที่การเคหะฯ จะสามารถนำแผนงานที่ได้รางวัลไปเป็นแนวทางต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขในการอยู่อาศัยในอนาคต ให้มีความพร้อมในเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น” ดร.ธัชพล กล่าว

สำหรับโครงการประกวดฯ เปิดกว้างสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 16 - 35 ปี โดยแบ่งออกเป็นทีมละไม่เกิน 3 คน โดยผลงานส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม แนวคิดนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และวัสดุมาใช้เพื่อการอยู่อาศัย หรือแนวคิดการออกแบบ แอปพลิเคชันอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย การเงิน การตลาด และการบริการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.แนวคิดที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 2.แนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงประโยชน์การใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และ 3.แนวคิดที่คำนึงถึงความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ขั้นตอนภายหลังหมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด คณะกรรมการพิจารณาจะคัดเลือกผลงานเข้ารอบให้เหลือเพียง 20 ทีม เพื่อ เข้าอบรมจากวิทยากร (Guru Coaching) ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม และการตลาด จากนั้นทุกทีมจะนำข้อมูลความรู้ไปปรับปรุงรายละเอียดผลงาน เพื่อนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการในรอบตัดสิน เพื่อคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเป็นสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย 

สำหรับรางวัลโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย คิดเป็นมูลค่าร่วม 300,000 บาท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด จำนวน 150,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินสด จำนวน 70,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินสด จำนวน 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้รับเงินสด จำนวน 5,000 บาท

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” สามารถสอบถามรายละเอียเพิ่มเติม โทรศัพท์ 06 5651 9168 แฟนเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/nhacontest และอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Rate this item
(0 votes)