01.SuwanGroup

งาน “สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” ยอดขายทะลุเป้า สร้างรายได้กว่า 26.04 ล้านบาท

งาน “สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” ยอดขายทะลุเป้า สร้างรายได้กว่า 26.04 ล้านบาท

สสว. ปลื้มงาน “ผสาน สร้างสรรค์ มุ่งมั่น ยั่งยืน สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน & Product Champions 2019” นำ SMEs 400 ราย จากศูนย์ Excellence Center 4 ภูมิภาค ที่ สสว. จับมือมหาวิทยาลัยรัฐ 8 แห่งทั่วประเทศ ทดสอบตลาดจริง 4 ครั้ง คาดกวาดรายได้ถึง 26.04 ล้านบาท ตั้งเป้าต่อยอดเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รองรับการแข่งขันในยุค 4.0

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า จากการที่ สสว. โดยโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2562 จับมือ 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ม.นเรศวร ม.ขอนแก่น ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.วลัยลักษณ์ และม.สงขลานครินทร์ จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ทั้งด้านเกษตร และด้านการพัฒนาชุมชน ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นกลไกสำคัญตามแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยตั้งเป้ายกระดับองค์ความรู้ธุรกิจ 3,200 ราย อบรม Online และ Offline พร้อมพัฒนาและให้คำปรึกษาถึงสถานที่แบบเจาะลึก ขยายช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจไม่น้อยกว่า 400 ราย รวมทั้งเพิ่มศักยภาพเพื่อต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสร้างบริการใหม่ๆ ไม่น้อยกว่า 40 วิสาหกิจ รวมกว่า 40 ผลิตภัณฑ์/บริการ และผลักดันให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่ายต่อ 1 มหาวิทยาลัย ภายในปี 2562 นั้น

ผอ. สสว. กล่าวอีกว่า ขณะนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว เสร็จลุล่วงแล้ว และได้มีการนำผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมของโครงการฯ จำนวน 400 ราย มาทดสอบตลาด โดยเปิดให้ขายของจริง ณ ลานเมือง สุขสยาม ไอคอนสยาม จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และในการจัดงานใน 3 ครั้งที่ผ่าน ซึ่งมีผู้ประกอบการรวม 300 ราย นำสินค้ามาจำหน่าย มียอดขายในงานรวมกว่า 8.43 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมยอดสั่งซื้อที่มีขึ้นภายในงาน เช่น ร้านร้อยแปดฟู๊ด จากจังหวัดนครราชสีมา มียอดสั่งซื้อจากผู้สนใจที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live หรือร้านข้าวยำเบญจรงค์ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็มีผู้ประกอบการร้านอาหารในกรุงเทพฯ ติดต่อขอซื้อเฟรนไชส์ทันที หรือ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าภายใต้แบรนด์ โมเน่ จากจังหวัดเชียงใหม่ ก็มียอดสั่งซื้อจากจากนักธุรกิจชาวอังกฤษซึ่งได้เข้ามาชมภายในงาน โดยรวมแล้วจะมียอดสั่งซื้ออีกกว่า 11.60 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า ยอดขายรวมจากการจัดงาน 4 ครั้ง จะสามารถสร้างได้รวมถึง 26.04 ล้านบาท

สำหรับสินค้า Product Champions ที่มีการนำเสนอเป็นไฮไลท์ในงานแต่ละครั้งนั้น นอกจากจะพิจารณาถึงความโดดเด่นเป็นที่รู้จักในพื้นที่จังหวัดตนเอง การมีศักยภาพที่จะสามารถทำตลาดนอกพื้นที่เช่นในจังหวัดอื่นๆ หรือ ในต่างประเทศด้วย ที่สำคัญ จะต้องเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญของชุมชน มีคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่างๆ เช่น ใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่มีการผลิตขึ้นโดยคนในชุมชน หรือ มีการจ้างงานคนในชุมชนเข้ามาร่วมในส่วนของการผลิต รวมถึงการที่กระจายงานหลายๆ ส่วนไปให้ชุมชนช่วยกันทำ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้คัดเลือกให้ได้ Product Champions ครั้งนี้คือ คือ แกงหน่อไม้สำเร็จรูป วิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่อำเภอนามา จังหวัดกาฬสินธุ์ และ ผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบ จังหวัดพัทลุงพร้อมยกระดับโดยเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการนำเทคโนโลยีการผนึกภาชนะขนาดเล็ก (ถ้วย) มาใช้

“โครงการนี้ เป็นโครงการที่ส่งเสริมธุรกิจชุมชนด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และการบริหารจัดการสมัยใหม่ พร้อมกับยกระดับด้วยการให้ชุมชนสามารถนำและใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับธุรกิจ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการตลาด และนำวิสาหกิจที่มีศักยภาพไปทดสอบตลาดนอกพื้นที่ ซึ่งก็คือ ไอคอนสยาม เพราะ สสว. มองว่า จะได้ตลาดที่มีผู้ซื้อทั้งชาวไทย และต่างชาติ ซึ่งยอดขายจริง จะเป็นสิ่งที่สะท้อนและพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เพิ่มมากขึ้นได้ รวมถึงเรื่องการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดขึ้น” นายสุวรรณชัยกล่าว

สำหรับกิจกรรมทดสอบตลาด 3 ครั้งที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้คือ ครั้งที่ 1 เป็นการจัดของม.เชียงใหม่ และ ม.เทคโนโลยีพระนครเหนือ ครั้งที่ 2 จัดโดยม.เทคโนโลยีสุรนารีและ ม. แม่โจ้ ครั้งที่ จัดโดยม.นเรศวร และม.วลัยลักษณ์ และครั้งที่ 4 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19 ก.ย.-22 ก.ย. จัดโดย ม.ขอนแก่น และม.สงขลานครินทร์

“สสว. คาดหวังว่าการดำเนินงานของ ศูนย์ Excellence Center ครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับให้วิสาหกิจชุมชนไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุค 4.0 พร้อมกันนี้ยังสามารถสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับ 400วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2562 นี้ได้สำเร็จ” ผอ.สสว.กล่าว

ขอเชิญร่วมชม ชิม ช้อป งาน “ผสาน สร้างสรรค์ มุ่งมั่น ยั่งยืน สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน & Product Champions 2019” ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ย. ณ ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

009587769
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42720
45081
129848
6384321
976629
1540324
9587769
Your IP: 3.237.186.116
2020-10-20 22:07