DITP หนุนค้าออนไลน์ ลงพื้นที่โคราช - สงขลา เชื่อมโยงสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

DITP หนุนค้าออนไลน์ ลงพื้นที่โคราช - สงขลา เชื่อมโยงสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  (DITP) ตอบรับนโยบายรัฐบาล เชื่อมโยงสินค้าและบริการท้องถิ่นสู่ตลาดโลก จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยสัมมนาค้าออนไลน์ ภายใต้กิจกรรมพาณิชย์สัญจรลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 และ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เผยว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมพาณิชย์สัญจรเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ตลาดโลก เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ได้แก่ สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ และสินค้าประมง โดยหนึ่งในกิจกรรมหลักของการลงพื้นที่ครั้งนี้ คือ กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ อาทิ Amazon, Kha-Leang, Tmall Global Partner และ Thaitrade รวมถึงการลงพื้นที่ชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นชุมชนที่กระทรวงพาณิชย์ปั้นให้เป็นชุมชนอี-คอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศ ภายใต้ชื่อ ‘สมาร์ทวิลเลจออนไลน์’ เป็นการประยุกต์จากหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านเถาเป่า (Taobao Village Model) มาใช้กับผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปและสินค้าชุมชนของไทย”

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมการค้าออนไลน์ หลักสูตรนักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (Young Digital Warrior) ให้กับยุวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การให้คำแนะนำการเจาะตลาดเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยทูตพาณิชย์ การจัดสัมมนาสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก และการให้บริการข้อมูลคำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ

ที่ผ่านมากรมฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อส่งออกสินค้าข้ามพรมแดนผ่านทางเว็บไซต์ Thaitrade.com อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับสินค้าไทยได้ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ขายบนเว็บไซต์ฯ หรือต้องการติดตามข้อมูลการค้าและคำสั่งซื้อจากทั่วโลก สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ Thaitrade.com หรือ www.facebook.com/ThaitradeDotCom และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศได้ที่  Thaitrade.com Center โทร. 02 507 7825 หรือ DITP Call Center 1169 หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

006272860
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32546
40086
155229
3056125
508998
1292009
6272860
Your IP: 3.219.167.194
2020-08-12 21:47