then
January 19, 2022
NIA

เอ็นไอเอ ร่วมทรู ดิจิทัล พาร์ค ยกระดับ “ปุณณวิถี” สู่ย่านนวัตกรรมดิจิทัลใหญ่ที่สุดเซาท์อีสท์เอเชีย

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอ็นไอเอ ร่วมทรู ดิจิทัล พาร์ค ยกระดับ “ปุณณวิถี” สู่ย่านนวัตกรรมดิจิทัลใหญ่ที่สุดเซาท์อีสท์เอเชีย คาดปั้นโกลบอลสตาร์ทอัพได้กว่า 100 ราย พร้อมก่อรายได้กว่า 3.5 พันล้าน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เดินหน้าความร่วมมือยกระดับพื้นที่ย่านปุณณวิถีสู่ “Bangkok CyberTech District” ต้นแบบย่านนวัตกรรมด้านดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0  พร้อมเตรียมเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แห่งแรกที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค ผนวกหลากหลายบริการและสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดเหล่าสตาร์ทอัพ นักลงทุน และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จากทั่วโลกให้เข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยคาดว่าภายใน 3 ปีจะมี Global Startup เกิดขึ้นภายในย่านไม่ต่ำกว่า 100 ราย และก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 3,500 ล้านบาท

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องเร่งดำเนินการคือ การเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยในการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจสังคมไทยด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) ที่ทำให้เกิดสมดุลระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยกระทรวงวิทย์ฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ดำเนินยุทธศาสตร์การส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดขั้วความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายใต้การสนับสนุนด้วยกลไกต่างๆ ที่ช่วยสร้างโอกาสและความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการไทยได้เติบโตอย่างเข้มแข็ง รวมถึงการนำแนวทางสานพลังประชารัฐ เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  อาทิ การพัฒนาย่านนวัตกรรมทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

สำหรับความร่วมมือระหว่าง NIA และ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในการเปิดตัว Bangkok CyberTech District ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวของความสำเร็จระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่รวมพลังกันเสริมศักยภาพให้ประเทศไทย สามารถก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยพื้นที่นี้จะต้องเป็นกลไกสำคัญในการสร้าง Game changing ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ พร้อมทั้งช่วยยกระดับขีดความสามารถของสตาร์ทอัพ, SMEs, Talent ต่างๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ ที่จะช่วยนำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งนวัตกรรม

ด้าน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า Bangkok CyberTech District จะเป็นศูนย์กลางดิจิทัลและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ เปลี่ยนพื้นที่ย่านปุณณวิถีให้มีระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่ยิ่งใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นพื้นที่สำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสและผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมทางด้าน Digital, Robotics, Cloud ภายในปีนี้ ทั้งนี้ Bangkok CyberTech District จะใช้พื้นที่ True Digital Park เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโดยศูนย์กลางเชื่อมโยงองค์ความรู้ ด้วยแนวคิด Open Innovation จากการรวมตัวกันของ

  • ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของภาครัฐ ที่จะให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านธุรกิจแก่เหล่าสตาร์ทอัพ รวมทั้งสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการต่างชาติ
  • บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ (Global Tech Giants) ที่มีองค์ความรู้และสามารถถ่ายเทให้กับนวัตกรชาวไทย
  • Startup ผู้ประกอบการ ผู้มีความรู้ความสามารถ (Talent) จากทั้งในและต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เช่น Big Data Analytics, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, e-Commerce, Creative Content และ Gaming เป็นต้น
  • นักลงทุนจากทั่วโลก (Investors and VCs) ที่มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ

รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ Research & Developement (R&D) ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ที่จะทำให้เกิดการถ่ายเทและหลอมรวมองค์ความรู้ด้านดิจิทัล เสริมสร้างการคิดค้นและต่อยอดนวัตกรรม โดย NIA จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมดำเนินการพัฒนา Bangkok CyberTech District ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับสตาร์ทอัพทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งคาดว่าภายใน 3 ปีนี้จะมี Global Startup เกิดขึ้นภายในย่านไม่ต่ำกว่า 100 ราย และก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 3,500 ล้านบาท

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ NIA ยังได้เข้ามาตั้งศูนย์บริการ Startup Thailand Center เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่าง NIA, BOI และกลุ่ม True ประกอบไปด้วยพื้นที่ Co-working space, Event space สำหรับสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีแผนดำเนินการตลอดทั้งปี รวมถึงมีพื้นที่สำหรับ Private office ให้แต่ละบริษัทมีพื้นที่ประกอบธุรกิจในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว เช่น  ที่ปรึกษาด้านบริการ (Service Consultant) อาทิ Smart Visa    การจดทะเบียนบริษัท หรือ DBD สิทธิประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในสาขาเป้าหมาย ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (Legal Consultant) อาทิ กฎหมายทางธุรกิจ กฎหมายสินทรัพย์ทางปัญญา

รวมไปถึงยังมีกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใน Startup Thailand Center อื่นๆ อีกเช่น การปลูกฝังบุคลคากรผู้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญพิเศษ (Cultivate Talents) การต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมระหว่าง Startup และบริษัทรายใหญ่ (Integrate Old and New Economy) การขับเคลื่อนการพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Drive Industry Development) พร้อมด้วยการแลกเปลี่ยนสตาร์ทอัพจากต่างประเทศเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย พร้อมทั้งเชื่อมต่อธุรกิจกับกลุ่มเครือข่ายบริษัทไทยอีกด้วย

ขณะที่ นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า กลุ่มทรู มุ่งมั่นพัฒนาโครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมพัฒนาย่านนวัตกรรมปุณณวิถี ให้สามารถยกระดับไปสู่ Bangkok CyberTech District  ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมถึงการใช้พื้นที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล และส่งเสริมการเติบโตของเหล่าสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นนักรบทางเศรษฐกิจรุ่นใหม่ ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้เติบโตและมีศักยภาพแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลก

โดย ทรู ดิจิทัล พาร์ค มีศักยภาพที่จะสนับสนุนให้การพัฒนาย่านนวัตกรรม Bangkok CyberTech District มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น และจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้เกิดเป็นระบบนิเวศสมบูรณ์แบบสำหรับเหล่าสตาร์ทอัพ ภายใต้แนวคิด Open Innovation มีทั้งบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เหล่าสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักลงทุน และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่ายเทและหลอมรวมองค์ความรู้ด้านดิจิทัล ท่ามกลางบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และรองรับการทำงานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ยังพร้อมรองรับการจัดตั้งศูนย์บริการ Startup Thailand Center ขึ้นเป็นแห่งแรกของ NIA เพื่อให้สิทธิประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่เหล่าสตาร์ทอัพจากทั่วโลก ที่เล็งเห็นโอกาสการลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ย่านนวัตกรรมแห่งนี้ เป็นแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพ ที่จะดึงดูดคนเก่งที่มีความรู้ความสามารถจากทั่วโลก และเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างครบวงจรตามเจตนารมณ์ของ NIA

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ http://www.nia.or.th

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 31 October 2019 11:15

Page Visitor

034613445
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
53061
60388
209531
858161
1731519
34613445
Your IP: 34.230.9.187
2022-01-19 21:11