งานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ ครั้งที่ 9

การเพิ่มขีดความสามารถด้านการดูแลสุขภาพของประเทศไทย: งานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์มีบทบาทสำคัญ ในการทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ  

งานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นในเดือนหน้าระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน ซึ่งคาดว่าจะสามารถต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมงานและผู้แสดงสินค้าในจำนวนมากกว่าทุกครั้งที่เคยจัดมา ณ สถานที่จัดงานแห่งใหม่ นั่นคือ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) คาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานกว่า 12,000 ราย โดยประมาณร้อยละ 40 มาจากต่างประเทศ งานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์จะถูกจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน โดยจะมีผู้แสดงสินค้ากว่า 1,000 รายจาก 60 ประเทศ  มาร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมหลายด้าน เช่น อุปกรณ์ที่ช่วยวินิจฉัยและการถ่ายภาพทางการแพทย์, ระบบการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ป่วย, วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่คุ้มราคา, โซลูชั่นสำหรับการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัล และอื่นๆ อีกมากมาย พบว่าผู้สนใจเข้าร่วมงานนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดงานครั้งที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2560

งานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ 2019 มีโอกาสได้ต้อนรับการเข้าร่วมของพาวิเลี่ยนนานาชาติและกลุ่มประเทศต่าง ๆ จาก 21 ประเทศทั่วโลก  ซึ่งรวมถึงประเทศที่เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก 5 ประเทศได้แก่ บราซิล เดนมาร์ก อินโดนีเซีย อิสราเอล และฮ่องกง ในส่วนของประเทศไทยเองยังพบว่ามีตัวแทนจากบริษัทต่างๆ ของไทยสนใจเข้าร่วมงานนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60 สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของงานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ ที่เปรียบเสมือนเวทีทางยุทธศาสตร์ที่ผู้ประกอบการไทยจะได้พบกับผู้ซื้อที่มีคุณภาพและพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ  

เมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 เป็นงานแสดงสินค้าด้านการแพทย์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็น “งานแสดงสินค้าเพียงหนึ่งเดียวที่มีศักยภาพ มากด้วยประสบการณ์, เครือข่ายความสัมพันธ์ และโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ที่ช่วยผลักดันให้บริษัทด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพก้าวไปสู่ระดับภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  Mr Gernot Ringling กรรมการผู้จัดการบริษัท Messe Düsseldorf Asia ผู้จัดงานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์กล่าว

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมการแพทย์ 

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะ 20 ปีที่รัฐบาลไทยประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยเน้นไปที่เสาหลัก 4 ประการซึ่งระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ คุณภาพชีวิตที่ดี, การบริการทางการแพทย์, การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ โดยในขณะนี้รัฐบาลได้สร้างแรงจูงใจทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีนาโน, เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง และเทคโนโลยีดิจิทัล และยังทำให้เกิดการบริการต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป้าหมายอีกด้วย

“งานแสดงสินค้านานาชาติ เช่น งานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ จะเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่จะช่วยทำให้อุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทยพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้น ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ก้าวหน้าไปด้วยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การเติบโตในส่วนของอุตสาหกรรมการแพทย์ภาคเอกชนในประเทศไทยถูกขับเคลื่อน ด้วยจากการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคนชนชั้นกลางในประเทศไทยที่มีจำนวนมากขึ้น   ซึ่งรายได้ของคนชั้นกลางในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้การใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเนื่องจาก โรคที่ไม่ติดต่อ (NCDs) และความเครียดจากการทำงานเกิดเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา จึงไม่มีช่วงเวลาอื่นๆ ใดที่เหมาะสมอีกแล้วที่จะจัดงานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์นี้ขึ้น” คุณกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) กล่าว

กิจกรรมพิเศษในงานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ 2019:

พาวิเลียนการดูแลสุขภาพในระดับชุมชน

การที่ประเทศไทยที่ให้ความสำคัญในส่วนของอุตสาหกรรมการแพทย์เป็นผลมาจากวิสัยทัศน์ด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและความจำเป็นที่จะต้องรับมือกับประชากรสูงวัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ลักษณะโครงสร้างของประชากรแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเป็นลำดับ 3 ของเอเชีย โดยคาดว่าในปี พ.ศ.  2583 จะมีจำนวนผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ตามรายงานของ Help Age International

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของตลาด งานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ 2019 จะมีการเปิดตัวพาวิเลียนการดูแลสุขภาพในระดับชุมชนเป็นครั้งแรก โดยมีแนวคิดในการรวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องจากอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพต่าง ๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีเทคโนโลยีและวิทยาการอย่างก้าวหน้า เช่น การเฝ้าระวังสุขภาพในระยะไกล, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสุขภาพ, อุปกรณ์ช่วยเหลือและวิธีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน  ดังนั้นพาวิเลียนการดูแลสุขภาพในระดับชุมชนจะจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของอุตสาหกรรมนี้ที่มุ่งหวังเพื่อลดภาระงานในสถานบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยจะมีบริษัทต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น, สิงคโปร์, ไต้หวัน, สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่น ๆ เข้าร่วมแสดงผลงาน เช่น ระบบการสื่อสารด้านการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัล, ผ้าอ้อมอัจฉริยะที่มีระบบการตรวจจับความชื้น, ที่นอนลมนวัตกรรมใหม่สำหรับการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ, สกูตเตอร์เคลื่อนที่ที่มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีบลูทูธที่นำมาประยุกต์ใช้ในบ้านอัจฉริยะ

สตาร์ทอัพพาร์ค

สตาร์ทอัพพาร์คเป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในงานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ 2019 โดยมีแนวคิดที่จะสร้างแพลตฟอร์มเฉพาะทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรม การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย และธุรกิจด้านการแพทย์จากประเทศสิงคโปร์, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฮ่องกง และไต้หวันได้พบกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ, ผู้ที่มีบทบาทในแวดวงอุตสาหกรรม, และผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพทั้ง 11 รายจะจัดแสดงผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสำหรับการปลูกถ่ายกระดูก, การใช้ระบบซอฟท์แวร์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อลดเวลาการวินิจฉัยโรคและปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับการนอนหลับ, การใช้เทคโนโลยี one-stop e-platform เพื่อค้นหาและนัดหมายบุคลากรทางการแพทย์ สตาร์ทอัพพาร์คมีบทบาทสำคัญที่เป็นเสมือนตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานในระบบนิเวศผู้ประกอบการซึ่งช่วยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์/สุขภาพในประเทศไทย

สตาร์ทอัพพาร์คประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น fireside chats, และเวทีเสวนาของผู้นำอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลก โดยจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจสตาร์ทอัพ แนวทางปฏิบัติที่ดี และในประเด็นอื่นๆ ในหลากหลายหัวข้อ โดย Mr. Muthu Singaram หัวหน้าโครงการ จาก Virtual International Business Accelerator (VibaZone™) จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมนี้ Mr. Muthu Singaram เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงในระดับโลก และมีประสบการเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพกว่า 20 ปี   

กิจกรรมสตาร์ทอัพพาร์ค ในงานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ถูกจัดขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยเพื่อระบบเศรษฐกิจที่มีรากฐานจากนวัตกรรม และก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจสตาร์ทอัพในเอเชีย

การสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งจากระดับภูมิภาค

งานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ถูกบันทึกไว้ในปฏิทินการค้าระดับภูมิภาคว่าเป็นงานแสดงสินค้าที่ไม่ควรพลาด งานนี้จึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาคมทางการแพทย์และธุรกิจกว่า 20 แห่งในระดับชาติและภูมิภาค จากประเทศอินเดีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์,  สิงคโปร์, และเวียดนาม เช่น Asia Pacific Medical Technology Association (APACMed), Association of Indian Medical Device Industry, Association of Private Hospitals of Malaysia, Philippine Medical and Laboratory Equipment and Supply Group Inc. และ Vietnam Medical Equipment Association และองค์กรอื่นๆ  

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานผู้ขับเคลื่อนและผู้เขย่าวงการอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพของไทย เช่น สมาคมโรงพยาบาลเอกชน, สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย,  สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED), สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย, สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย (TEPHCA) เป็นต้น

“นี่คือเหตุผลที่สำคัญว่าทำไมสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์อย่าง THAIMED เข้าร่วมงานกับผู้จัดงานแสดงสินค้าอย่าง Messe Düsseldorf Asia  ด้วยแพลตฟอร์มของงานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ ทำให้ THAIMED สามารถช่วยบริษัทด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเข้าถึงความต้องการของกลุ่มผู้สูงวัยและกลุ่มผู้ประกอบการด้านการดูแลสุขภาพในระดับที่กว้างขวางขึ้น ในขณะเดียวกันยังต้องตามให้ทันในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพและข้อกำหนดด้านกฎหมายของอุปกรณ์การแพทย์ทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา” คุณปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED) กล่าว THAIMED ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือกับบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ในการขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (Free Sales Certificate, FSC) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความจำเป็นเมื่อต้องนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์เข้ามาในประเทศไทย

Rate this item
(0 votes)