กรุงเทพประกันชีวิต มอบรางวัลโรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพดีเด่น ประจำปี 2562

กรุงเทพประกันชีวิต มอบรางวัลโรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพดีเด่น ประจำปี 2562

กรุงเทพประกันชีวิต จัดงานมอบรางวัล Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2019 แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพที่มีความโดดเด่น โดยมี ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงพยาบาลที่ขึ้นรับรางวัลเด่นดีในสาขาต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงความชื่นชมแก่โรงพยาบาลพันธมิตรในการพัฒนาคุณภาพบริการด้านประกันสุขภาพ ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

จากซ้ายไปขวา

  1. นายแพทย์สุรสิทธิ์ สุรเตวัฒน์ แพทย์ประจำศูนย์ฉุกเฉินและ UM Physician โรงพยาบาลยันฮี
  2. นายแพทย์วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
  3. นายแพทย์มาโนช เล้าวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค
  4. นายแพทย์ธวัชชัย วงศ์คงสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด
  5. คุณกันตพรหาญพาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลฝ่ายการตลาดภายในประเทศ 6. หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  6. ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร
  7. รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเวชธานี
  8. ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร
  9. ทันตแพทย์หญิงจิณหธาน์ ปัญญาศร ผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์และประสานงานประกัน โรงพยาบาลกรุงเทพ
  10. คุณภัทรพงศ์กาฬภักดี ผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Rate this item
(0 votes)