ธนาคารออมสินจัดประกวดวาดภาพเทิดไท้จักรีวงศ์

ธนาคารออมสินจัดประกวดวาดภาพเทิดไท้จักรีวงศ์

นายอิสระ วงศ์รุ่ง (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ร่วมด้วย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ศิลปินแห่งชาติ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดวาดภาพปีที่ 4 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์” ชิงเงินรางวัล และทัศนศึกษาต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 2,360,000 บาท โดยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดได้ใน www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 ต.ค. 2562

ธนาคารออมสิน ชวนคนไทยสืบสานงานศิลปะ เปิดเวทีประกวดวาดภาพปีที่ 4 หัวข้อ“ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 2.36 ล้านบาท พร้อมได้เปิดประสบการณ์ดูงานศิลปะในระดับนานาชาติ ด้านศิลปินแห่งชาติ แนะผู้สนใจหาข้อมูลละเอียดก่อนส่งงานเสริมมาตรฐานฝีมือมุ่งสู่การเป็นศิลปินอาชีพ

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ธนาคารได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเป็นปีที่ 4 ตามโครงการ GSB GEN Art Contest 2019 ภายใต้ หัวข้อ“ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์”เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวาดภาพ เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถตลอดจนความยิ่งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งทุกพระองค์ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วย พระวิริยะอุตสาหะเพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ได้ส่งผลงานภาพวาดที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.36 ล้านบาท โดยกำหนดประเภทผู้ส่งผลงาน 3 ประเภท คือ ประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทเยาวชนอายุระหว่าง 13-17 ปี และ ประเภทเยาวชนอายุระหว่าง 7-12 ปี โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับโอกาสจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) และธนาคารยังมีรางวัลพิเศษสำหรับปีนี้ ผู้ชนะเลิศทุกประเภท รวมไปถึงโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับการคัดเลือกรอบแรกมากที่สุด 3 อันดับแรก จะได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานนิทรรศการศิลปะที่น่าสนใจในต่างประเทศอีกด้วย  

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 9 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานในครั้งนี้ อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก, ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี และอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร

“ธนาคารภูมิใจที่ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นไปตามเป้าหมายของการมีส่วนร่วมออมศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป ซึ่งในแต่ละปีได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือหัวข้อในการประกวดวาดภาพให้มีความร่วมสมัย ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการสื่อถึงรากเหง้าความเป็นไทยอย่างกลมกลืน สำหรับหัวข้อ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์”  ในปีนี้ ธนาคารมุ่งหวังจะเห็น การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่งดงาม และสามารถถ่ายทอดคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำให้ประชาราษฎร์อยู่บนผืนแผ่นดินไทยอย่างมีความร่มเย็นเป็นสุข และเป็นปึกแผ่นมั่นคงจนถึงปัจจุบัน โดยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นายอิสระ กล่าว

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2552 กล่าวว่าโครงการประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์” มุ่งกระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์ งานศิลปะที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งสิ่งจำเป็นอย่างแรกสำหรับศิลปิน คือการหาข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงคุณูปการของราชวงศ์จักรีที่ปกครองแผ่นดินมาถึง 237 ปี

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2554 กล่าวว่า งานประกวดวาดภาพของธนาคารออมสิน มีความพิเศษกว่าการประกวดทั่วไป เพราะไม่เพียงเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้อย่างอิสระแล้ว ยังได้มีโอกาสเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองจากคณะกรรมการ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศิลปินอาชีพในอนาคตต่อไป

รายนามบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (ศิลปินชั้นเยี่ยม) กรรมการตัดสิน
  2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ) กรรมการตัดสิน
  3. ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ) กรรมการตัดสิน
  4. นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล
  5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก (ศิลปินแห่งชาติ) ประธานกรรมการ
  6. นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าบุคคล
  7. นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายปฎิบัติการลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าบุคคล
Rate this item
(0 votes)