Thaitrade.com ยกทีมสัญจรเสริมทักษะผู้ประกอบการภาคเหนือสู่สากล

Thaitrade.com ยกทีมสัญจรเสริมทักษะผู้ประกอบการภาคเหนือสู่สากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ Expert E-Commerce Entrepreneurs” กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมาชิก Thaitrade.com ในภาคเหนือ เพื่อให้สามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าไทยไปสู่ตลาดสากล ซึ่งภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และเวิร์คช็อปเพื่อสอนเทคนิคในการขายสินค้าออนไลน์ อาทิ การเขียนรายละเอียดสินค้า การถ่ายภาพสินค้าแบบนักขายออนไลน์มืออาชีพ รวมถึงสอนวิธีการโพสต์สินค้าบนเว็บไซต์ Thaitrade.com โดยมีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก Thaitrade.com เข้าร่วมกว่า 50 ราย ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่

 

Rate this item
(0 votes)