‘พรินซิเพิล’ แนะทยอยซื้อ REITs ในไทยหลังราคาสินทรัพย์ปรับฐาน

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บลจ.พรินซิเพิล”) นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บลจ.พรินซิเพิล”)

‘พรินซิเพิล’ แนะทยอยซื้อ REITs ในไทยหลังราคาสินทรัพย์ปรับฐาน

โชว์ผลงานกองทุน ‘พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์’ โดดเด่น ให้ผลตอบแทนช่วง 11 เดือนนับจากจัดตั้งกองที่ 17.81% นักลงทุนแฮปปี้รับปันผล 0.75 บาทต่อหน่วย พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ประกันชีวิตและสุขภาพกับผู้ลงทุน

บลจ.พรินซิเพิล มองแนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลังยังมีความผันผวน หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสลดดอกเบี้ยนโยบายจากปัจจัยเศรษฐกิจชะลอตัว แนะเป็นจังหวะทยอยลงทุน REITs ในไทยเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหลังราคาสินทรัพย์มีการปรับฐาน เนื่องจากอัตราเช่าพื้นที่และค่าเช่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ชูกองทุนเปิด ‘พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์’ ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหมวดอสังหาริมทรัพย์ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองด้านประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นทางเลือกแก่นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี โชว์ผลตอบแทนนับจากจัดตั้งกองทุนฯ (1 ส.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562) ระยะเวลา 11 เดือน อยู่ที่ 17.81% และในปีนี้จ่ายเงินปันผลแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.75 บาทต่อหน่วย

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บลจ.พรินซิเพิล”) เปิดเผยว่า บลจ.พรินซิเพิล ประเมินทิศทางการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองรีทส์ (REITs) ในประเทศไทยช่วงครึ่งปีหลัง ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจากการคาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลที่อัตราเฉลี่ย 4%-5% เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนเชิงบวกต่อสินทรัพย์ของกองทุนประเภทดังกล่าว เช่น อุปสงค์ในตลาดอาคารสำนักงานให้เช่าปัจจุบันที่มีอยู่อย่างจำกัด อัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลังยังมีความผันผวนสูงจากการดำเนินนโยบายปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะส่งผลให้เกิดกระแสเงินไหลเข้าสู่กอง REITs ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะ Yield Play Assets หรือ สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผล

นอกจากนี้ ด้วยราคาสินทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองรีทส์ (REITs) ที่ปรับลดลงตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาจากแรงเทขายทำกำไรของนักลงทุน หลังราคาสินทรัพย์ประเภทดังกล่าวได้ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ซึ่งการปรับฐานดังกล่าวเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในครึ่งปีหลังราคาสินทรัพย์จะปรับตัวลดลงไม่มากนัก และเป็นโอกาสดีของนักลงทุนที่จะทยอยเข้าลงทุนในกอง REITs ในจังหวะที่ราคาหน่วยลงทุนถูกลง แม้ว่า valuation และราคาของ REITs โดยรวมอาจถือได้ว่าราคาไม่ถูกนัก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. พรินซิเพิล กล่าวว่า ด้วยมุมมองดังกล่าว จึงแนะนำทยอยเข้าลงทุนในกองทุนเปิด ‘พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์’ หรือ Principal Property Income Plus Health Fund (PRINCIPAL iPROPPLUS) (กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก) แนะนำให้ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ต ด้วยการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเป็น 10%-20% ของมูลค่าพอร์ตรวม เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในภาวะที่ตลาดการเงินโลกมีความไม่แน่นอน โดยกองทุนดังกล่าวเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา ถือเป็นทางเลือกของนักลงทุนในการรับผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องในระยะยาว จากการลงทุนในกองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ พร้อมจุดเด่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการมอบสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองด้านประกันชีวิตและสุขภาพ (ตามเงื่อนไข) โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนสามารถได้รับสิทธินี้เมื่อลงทุนในกองทุนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จากแผนความคุ้มครองทั้งหมด 5 แผนตามมูลค่าเงินลงทุน เราเชื่อว่ากองทุน PRINCIPAL iPROPPLUS มีนโยบายการลงทุนทีดีเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวและโอกาสรับผลตอบแทนจากเงินปันผล ในขณะที่ได้รับเพิ่มเติมในสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพ 

ทั้งนี้ กองทุน PRINCIPAL iPROPPLUS มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้กลยุทธ์คัดเลือกสินทรัพย์รายตัวในลักษณะ Bottom-up โดยเฉพาะกลุ่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีเครือข่ายผู้จัดการกองทุนของ บลจ. พรินซิเพิล เน้นการศึกษาเชิงลึกเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี มีสภาพคล่องเพียงพอ และซื้อขายในราคาที่เหมาะสม

ขณะที่ผลการดำเนินงานกองทุนฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี โดยให้อัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ (1 สิงหาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562) เป็นระยะเวลา 11 เดือน อยู่ที่ 17.81% และในปีนี้จ่ายเงินปันผลแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.75 บาทต่อหน่วย โดยครั้งแรกจ่ายในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย และครั้งที่ 2 จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 อัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย

 

Fund Performance (30 มิถุนายน 2562)

ตั้งแต่ต้นปี

3M

6M

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (1 สิงหาคม 2561)

PRINCIPAL iPROPPLUS

19.54%

8.04%

19.54%

17.81%

Benchmark

0.08%

0.02%

0.08%

-0.53%

% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SETPFUND TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00% (source: MorningStar Direct ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2562)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงาน จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก/ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้/ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าเงินลงทุนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปมีสิทธิได้รับความคุ้มครองประกันชีวิต และประกันสุขภาพ โดยบลจ.เป็นผู้รับภาระในการชำระค่าเบี้ยประกันทั้งหมด โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนรวม/ ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนข้อมูลโครงการ

 

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

019547749
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
7149
46837
53986
947528
1643254
19547749
Your IP: 3.238.88.35
2021-04-19 03:26