กรุงเทพประกันชีวิตพัฒนาความเป็นเลิศด้านระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ

กรุงเทพประกันชีวิตพัฒนาความเป็นเลิศด้านระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ได้รับการรองรับ ISO27001 อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล

กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บีแอลเอ (BLA) ตอกย้ำความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือ Information Security Management System เป็นครั้งที่ 2 โดยบริษัทได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2558 จาก บูโร เวอริทัส บริษัทชั้นนำระดับโลก ที่มีความชำนาญด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ โครงสร้าง และระบบการจัดการที่สอดคล้องกับข้อกำหนด โดยมี ประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัสเซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรรับรองในครั้งนี้

ศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ ผู้บริหารสายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการรับมอบประกาศนียบัตรว่า “การดำเนินธุรกิจประกันชีวิตนั้น ความปลอดภัยด้านการจัดเก็บระบบฐานข้อมูล และการปกป้องข้อมูลของลูกค้าจากภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ถือเป็นสิ่งที่กรุงเทพประกันชีวิตให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก การที่กรุงเทพประกันชีวิตผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยมีความครอบคลุมทั้งหมดในเรื่องของการบริหารงานและการดำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง การพัฒนาซอฟต์แวร์ในธุรกิจประกันชีวิต การดำเนินงานของสายประกันชีวิตและประกันกลุ่ม การดำเนินงานของสาขาทั่วประเทศ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ออกประกาศฉบับใหม่เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560” ซึ่งมีเนื้อหาในส่วนของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยว่า บริษัทประกันต้องมีนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและต้องผ่านการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต หรือผ่านมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวที่กรุงเทพประกันชีวิตได้รับในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้าและพันธมิตรคู่ค้าของเราได้เป็นอย่างดี”

การได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่องมายาวนานนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้าและพันธมิตรคู่ค้ามีต่อกรุงเทพประกันชีวิตมาอย่างยาวนานตลอด 68 ปี

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

006247528
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7214
40086
129897
3056125
483666
1292009
6247528
Your IP: 3.235.45.196
2020-08-12 04:41