KUMWEL จับมือ APM PST เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.ระยอง

KUMWEL จับมือ APM PST เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.ระยอง

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ, นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวราวุธ อรุโณทัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ, นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แกนนำการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักลงทุน จ.ระยอง ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก

 

Rate this item
(0 votes)