“โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์” โชว์ผลงานปีที่ 3

“โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์” โชว์ผลงานปีที่ 3 พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษเวิร์คชอปฝึกอาชีพ เพื่อร่วมพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่เครือสหพัฒน์ได้จัดทำโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นต้นแบบและแรงบันดาลให้องค์กรอื่นหรือบุคคลอื่นสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปประเทศไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก ซึ่งจัดภายในงาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 23 ณ ไบเทค บางนา

สำหรับในปีนี้ เครือสหพัฒน์ได้ดำเนินโครงการประชารัฐ จำนวน 11 โครงการ โดยส่งเสริมทั้งทางด้านอาชีพ สาธารณสุข เกษตร-สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ประกอบด้วย

  • ด้านอาชีพ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสอนเย็บถุงผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม โดยบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และ โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ โดยบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
  • ด้านสาธารณสุข 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ LION Oral Health Promotion and Prevention โดยบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และ โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน โดยบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
  • ด้านเกษตร-สิ่งแวดล้อม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรพอเพียงดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โครงการปลูกไผ่คืนผืนป่า สร้างอาชีพ โดยบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ โครงการประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
  • ด้านการศึกษา 4 โครงการ ได้แก่ โครงการครูสร้างคน เยาวชนสร้างนวัตกรรม โดยบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โครงการ Sahapat Admission โดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และโครงการนาฏดุริยางคศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรม โดยความร่วมมือจาก 12 บริษัทในเครือ

นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการผลงานแล้ว แต่ละโครงการยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษขึ้นภายในงาน อาทิ กิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้าและจำหน่ายถุงผ้าจากชุมชนเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส, เวิร์คชอปอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผิวพรรณและการสอนแต่งหน้า, เวิร์คชอปอบรมให้ความรู้การบริหารช่องปากพร้อมแจกผลิตภัณฑ์ GoodAge, กิจกรรมประดิษฐ์หมวกและเพ้นท์ถุงกำลังใจถึงผู้ป่วยมะเร็ง และจำหน่ายของที่ระลึกจากโครงการ Art for Cancer เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งในไทย, กิจกรรมทำพิมเสนน้ำจากสมุนไพร, เวิร์คชอปตามหาของเล่นจากผืนป่า สอนทำของเล่นโดยใช้วัสดุที่ได้จากผืนป่า, กิจกรรม beauty golden age ตรวจสภาพผิวและแจกผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมค้นหาตัวตนพร้อมทั้งแนะแนวให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งทุกกิจกรรมเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Rate this item
(0 votes)