01.SuwanGroup
CSR

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “English Boot Camp” แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหิน

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “English Boot Camp” แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหิน

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ให้การสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนสำหรับเยาวชนและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งในระดับโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน ที่ตั้งอยู่ในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น นอกจากการสนับสนุนด้านงบประมาณและมอบอุปกรณ์การศึกษาแล้ว ดับบลิวเอชเอยังมีเป้าหมายในการมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อขยายขอบเขตองค์ความรู้และเปิดโลกทัศน์แก่ครูและนักเรียนอีกด้วย

การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ถือเป็นสิ่งที่ดับบลิวเอชเอให้ความสำคัญบริษัทจึงได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการ Adopt-a-School โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่ครูผู้สอน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีแนวทางการเรียนรู้ที่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การได้รับโอกาสใหม่ๆ และเป็นการปูทางไปสู่การประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ English Boot Camp กับครูอาสา

สำหรับกิจกรรม English Boot Camp กับครูอาสา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ริเริ่มขึ้นโดยคุณศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และจัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นับเป็นการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษแนวใหม่ที่ไม่ได้จำกัดพื้นที่แค่ในชั้นเรียนเท่านั้น โดยกิจกรรมนี้ได้ครูอาสาสมัครสองคนคือ น้องเกรซและน้องฟาง ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษและต้องการใช้เวลาว่างในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนสร้างประโยชน์แก่สังคม จึงได้อาสามาสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนบ้านเขาหิน จังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 150 คน   ทีมงานดับบลิวเอชเอและอาสาสมัครทั้งสองได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อเล่นเกมและทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานดับบลิวเอชเอและครูอาสาฯ ทั้งสองคน นักเรียนทั้งหมดได้ร่วมกันทำในสิ่งที่ท้าทายความสามารถตลอดการจัดกิจกรรรมทั้ง 2 วัน

เกมและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเน้นความสนุกสนานและเพลิดเพลิน สอดแทรกความรู้ให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์จากการฝึกปฏิบัติจริงและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นฐานต่างๆ ได้แก่ ฐาน Cooking เป็นการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับชื่ออาหารและวัตถุดิบต่างๆ จากการทำแซนด์วิช ฐาน Shopping เป็นการเรียนรู้คำศัพท์จากสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับการซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน เช่น ผลไม้ อาหารและอุปกรณ์เครื่องเขียน โดยเด็กๆ ได้ฝึกแต่งประโยคจากคำศัพท์ให้ถูกต้อง สำหรับฐาน My Dream เป็นกิจกรรมบอกใบ้คำศัพท์ให้ตรงกับสาขาอาชีพ เช่น คุณครู หมอ พยาบาล หรืออาชีพอื่นๆ โดยระหว่างการทำกิจกรรม เด็กๆ ยังได้ฝึกสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษระหว่างที่เล่นเกมเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด  จะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมนั้นเน้นให้เด็กๆ ได้รู้จักคำศัพท์และเรียนรู้ด้านหลักภาษาไปพร้อมๆ กัน ตลอดจนฝึกการสื่อสารและการคิดวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานไปในตัว

อีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานมากที่สุดก็คือ ฐานกิจกรรมบอกทิศทางเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม โดยตัวแทนของแต่ละกลุ่มจะถูกปิดตาเอาไว้ และเดินไปตามทิศทางที่เพื่อนๆ ในทีมเป็นคนบอกเพื่อไปให้ถึงเส้นชัย ในกิจกรรม English Boot Camp นี้ เด็กๆ จะได้รับสมุดขนาดเล็กจัดทำโดยทีมงานดับบลิวเอชเอ ภายในมีรายละเอียดเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อให้น้องๆได้ บันทึกและจดจำจากกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ไปแล้วนั่นเอง

“การที่เราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ แม้จะอยู่ในขั้นพื้นฐาน จะช่วยเพิ่มโอกาสและความได้เปรียบมากกว่าคนอื่นๆ ดับบลิวเอชเอได้จัดกิจกรรม English Boot Camp นี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็กๆ มีความกล้าและมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษ นำไปสู่การเรียนรู้เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ นอกจากนี้ คุณครูเองก็มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ด้วยการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจในบรรยายการเรียนที่สนุกสนาน เพื่อเพิ่มพูนคำศัพท์และพัฒนาด้านไวยากรณ์ไปพร้อมๆ กัน รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้วย” คุณศิญาภัสร์กล่าว “ดับบลิวเอชเอหวังที่จะได้เห็นเด็กๆ เหล่านี้เติบโตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น หากพวกเขาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เราเชื่อว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ในชุมชนด้วย”

การเรียนรู้นอกห้องเรียนนับเป็นแนวทางการสอนที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านการฟัง การอ่าน และการเขียนให้กับเยาวชน ดับบลิวเอชเอยึดมั่นในเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับชาวชุมชน เราจึงทุ่มเทอย่างแข็งขันเพื่อเป็นพันธมิตรหลักที่คอยสนับสนุนโรงเรียนต่างๆ รอบนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เยาวชนก้าวไปสู่ความสำเร็จและมีความสุขกับการเรียนไปพร้อมกัน

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

009586951
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
41902
45081
129030
6384321
975811
1540324
9586951
Your IP: 3.237.186.116
2020-10-20 21:41