IT

‘ยิบอินซอย’ จับมือ ‘ไอบีเอ็ม’ จัดงาน “Digital Towards Tomorrow”

‘ยิบอินซอย’ จับมือ ‘ไอบีเอ็ม’ จัดงาน “Digital Towards Tomorrow”

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด จัดงาน Digital Towards Tomorrow”  ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่มีนวัตกรรมไอทีในหลากหลายมิติ ทั้งทางด้าน IT infrastructure และ Software Tool ใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างแต้มต่อในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศนับว่าเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ระบบ Real-time Analytics จึงนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ณ วันนี้และในอนาคต “สมองกล” ที่สามารถคิดวิเคราะห์ ในแบบเรียลไทม์

พร้อมทั้งสร้างโอกาสการแข่งขันใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ การมองหารูปแบบความปลอดภัยใหม่ ๆ ให้กับข้อมูลและเครือข่ายเพื่อต่อการกับภัยคุกคาม รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล IBM Safer Payment ทำให้การตรวจจับการทำทุจริตสามารถเป็นไปได้แบบ Real-time และสามารถสร้างแบบจำลองการตรวจจับใหม่ๆ เพื่อใช้ตรวจสอบต่อเนื่องได้ทันทีในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง เป็นนวัตกรรมทางไอทีแบบ Real Time Fraud Detection Software ที่ใช้เทคโนโลยี Real-time Analytics ตรวจจับการทุจริตในการทำธุรกรรมด้านการเงินออนไลน์โดยเฉพาะ เพื่อมาเติมเต็มตลาดของการทำ Fraud Detection ในรูปแบบ Online Transactions และเอไอเข้าด้วยกัน การต่อยอดเทคโนโลยีเอไอ และ Cognitive Technology ไปสู่การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส์ และการคิดวิเคราะห์ข้อมูล  มาช่วยให้คำแนะนำแก่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการเงินได้อีกด้วย

Rate this item
(0 votes)