“ QTC ” ผู้ถือหุ้นไฟเขียวแต่งตั้งกรรมการเสริมทัพธุรกิจ

“ QTC ” ผู้ถือหุ้นไฟเขียวแต่งตั้งกรรมการเสริมทัพธุรกิจ

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ (กลาง) นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ร่วมเป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ดร. กมล ตรรกบุตร, นางวสรา โชติธรรมรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ, นายปรีดี งามสันติกุล และนายไพโรจน์ บุญปั้น ดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งธุรกิจหลัก และธุรกิจพลังงานในอนาคตให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทต่อไป ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ เมื่อเร็วๆนี้  

 

Rate this item
(0 votes)