“บลจ.วี” ลุยหุ้นต่างประเทศต่อเนื่อง เปิดขาย IPO WE-GTECH8M

“บลจ.วี” ลุยหุ้นต่างประเทศต่อเนื่อง เปิดขาย IPO WE-GTECH8M ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีช่วงราคาย่อตัว เป้าหมายเลิกโครงการ 8%* ใน 8 เดือน

สงครามการค้าสร้างราคาหุ้นถูก บลจ. วี สบจังหวะลงทุนหุ้นเทคโนโลยีโลก เปิดขาย IPO กองทุน WE-GTECH8M วันที่ 18-20 มิ.ย. 2562 ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการ 8%* ใน 8 เดือน เน้นหุ้นเทคโนโลยีทำกำไรตาม Mega Trend มองสัญญาณนโยบายผ่อนคลายทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ ดันหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นในช่วงสั้น” 

“นางสาวงามนภา  ธวัชโชคทวี”  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (“บลจ.วี”)  เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงระยะนี้ยังมีความน่าสนใจในการลงทุน  ด้วยระดับราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เติบโตสูง จากความต้องการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และความต้องการใช้ส่วนบุคคล “บลจ.วี” จึงเล็งเห็นว่าเป็นจังหวะที่มีความน่าสนใจสำหรับการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี

“บลจ.วี” จึงขอแนะนำ กองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี 8M (WE-GTECH8M) ที่จะเปิดเสนอขาย IPO ระหว่างวันที่  18-20 มิ.ย. 2562 เพื่อตอบรับความต้องการจากนักลงทุนที่หาโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการจัดพอร์ตลงทุน (Asset Allocation) ด้วยการกระจายลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ ซึ่งเราหวังว่า จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนต่างประเทศ 3 กองทุน ที่ บลจ.ได้เปิดเสนอขายไปในช่วงก่อนหน้านี้

“นางสาวนิตยา เลิศแสงเพชร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ “บลจ. วี” กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในกระแสโลก (Mega Trend) ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวใช้เทคโนโลยีเพื่อสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัลสู่รูปแบบธุรกิจและอุตสาหกรรมขึ้นมาใหม่ สะท้อนได้จากการใช้งานของแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น  ช้อปปิ้งออนไลน์ การโอนเงินบนสมาร์ทโฟน ทำให้การขยายตัวสูงขึ้นของ Cloud Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนธุรกิจและมีการตอบสนองการใช้งานมากขึ้น  และการเติบโตของกลุ่ม Cyber Security เพื่อสร้างความปลอดภัยของข้อมูลในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทำให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ความยืดเยื้อของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศหลักในด้านการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันภาวะการลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าว การขายทำกำไรในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันระดับราคาของหุ้นเทคโนโลยีบางกลุ่มอยู่ในระดับที่น่าสนใจ เมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มการทำกำไรของธุรกิจ “บลจ.วี” มองว่า หุ้นเทคโนโลยีบางกลุ่มเป็นธุรกิจที่มีเสถียรภาพในการเติบโตตามเทรนด์การใช้ชีวิตของผู้คน ซึ่งหากเรามองในเรื่องการเติบโตจากปัจจัยพื้นฐาน โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีที่ผ่านช่วงความคาดหวังการเติบโตของกำไรเกินความเป็นจริง และเป็นหุ้นที่มีการเติบโตของกำไรอย่างสม่ำเสมอและมีกระแสเงินสดต่อเนื่อง ในปัจจุบันที่ระดับราคาที่ปรับตัวลงมาถือเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าว “บลจ.วี” จึงเสนอขายกองทุนเปิด วี โกลบอลเทคโนโลยี 8M (WE-GTECH8M) สร้างเป้าหมายการเลิกโครงการ 8% ในระยะเวลา 8 เดือน โดยเน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีกลุ่มดังกล่าว”

ทั้งนี้ กองทุนเปิด WE-GTECH8M เป็นกองทุน Fund of Fund เน้นลงทุนในกองทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตของรายได้และมีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ โดยเน้นการจัดพอร์ตแบบ Active Allocation เนื่องจากมองว่า ความผันผวนของราคาจากภาวะการลงทุนยังคงมีอยู่ การติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบและปรับสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นและช่วยให้การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายได้ดีกว่าการ buy and hold

โดย กองทุน WE-GTECH8M ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการ 8% ใน 8 เดือน  โดยกองทุนจะเลิกกองทุนตามเป้าหมายเมื่อมีมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ผ่านระดับ 10.83 บาทต่อหน่วย และ NAV ที่รับซื้อคืนขั้นต่ำ 10.80 บาทต่อหน่วย  โดยบริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยอัตโนมัติ  โดยมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

ด้าน “นายอิศรา พุฒตาลศรี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน “บลจ.วี” เปิดเผยว่า “บลจ.วี” คาดว่า ข้อพิพาทของสหรัฐกับจีนในเรื่องสงครามการค้าน่าจะมีข้อสรุป ขณะที่การส่งสัญญาณของแนวโน้มการผ่อนคลายของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งปีหลัง จะส่งผลดีต่อราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี

“ความกังวลของสงครามการค้าทำให้ราคาหุ้นเทคโนโลยีมีความผันผวนค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การประกาศผลประกอบการของหุ้นในดัชนี S&P500 ในไตรมาส 1 ปี 2019 พบว่า กำไรของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีประมาณ 96% มีผลกำไรดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ ซึ่งหากวิเคราะห์อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีในดัชนี NASDAQ ซึ่งยังมีแนวโน้มการเติบโตในระดับสูงกว่า 30% ขณะที่ระดับ PE ปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ 29 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปีที่ระดับ 37 เท่า  ทำให้การลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในระดับราคาปัจจุบันมีความน่าสนใจ”

อย่างไรก็ตาม “บลจ.วี” มีมุมมองว่า หุ้นเทคโนโลยีที่น่าลงทุนควรเป็นหุ้นที่ธุรกิจเติบโตไปกับกระแสโลกอย่างต่อเนื่อง สามารถทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ กองทุน WE-GTECH8M จึงจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Active Allocation โดยเน้นการคัดเลือกหุ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ผ่านกองทุน Polar Capital Global Technology Fund ที่บริหารโดย Polar Capital Asset Management ซึ่งเป็น บลจ. ที่มีความเชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีและมีผลการดำเนินงานที่ดีสม่ำเสมอ  และจัดพอร์ตบางส่วนลงทุนในกองทุน ETF ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจในช่วงนี้ เช่น กลุ่ม Cloud Technology กลุ่ม Cyber Security หรือกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีจีนที่ระดับราคาปรับตัวลดลงมาจนอยู่ในระดับที่น่าลงทุน โดยกองทุน ETF ที่กองทุน WE-GTECH8M คาดว่าจะลงทุนได้แก่ กองทุน First Trust NASDAQ Cyber Security ETF, กองทุน SKYY First Trust Cloud Computing ETF และกองทุน CQQQ Invesco China Technology ETF เป็นต้น

“กองทุน WE-GTECH8M ใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก ด้วยการคัดเลือกหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตยั่งยืนผสมกับการจับจังหวะลงทุน (Trading) ในกองทุน ETF กลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตที่ดีและระดับราคาน่าสนใจ เช่น หุ้นเทคโนโลยีจีน หุ้นความปลอดภัยด้านไซเบอร์และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Technology เราเชื่อว่า Active Allocation เป็นกลยุทธ์ที่คาดว่าจะสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี สำหรับการลงทุนต่างประเทศในระยะสั้น” นายอิศรา กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (“บลจ.วี”) โทรศัพท์ 02-648-1555 และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-648–1111

  • การกำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนที่เป็นเป้าหมายเป็นเพียงเหตุให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายเท่านั้น การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่เป็นการประมาณการหรือรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามมูลค่าที่กำหนดเมื่อมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ หากภาวะตลาดหรือภาวะการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้ ซึ่งหากกรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 8 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลา 8 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
  • ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 8 เดือนได้
  • กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก
  • เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศและมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Rate this item
(0 votes)