CSR

“QTC” และ “Q Solar 1” ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหาสมุทรโลก

“QTC” และ “Q Solar 1” ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหาสมุทรโลก

นายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า และ นายชาญวุฒิ มีพลอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิว โซลาร์ 1 จำกัด หรือ Q Solar 1 พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ มอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยมี นายสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เป็นผู้รับมอบ พร้อมปลูกหญ้าทะเลกว่า 7,300 ต้น และปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันมหาสมุทรโลก ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

 

Rate this item
(0 votes)