ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกและ Energy Day 2019

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกและ Energy Day 2019

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ร่วมกับกรมป่าไม้จังหวัดลำปาง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง, บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จัดงาน วันสิ่งแวดล้อมโลกและ Energy Day 2019 เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆอย่างรู้คุณค่า ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแจกต้นไม้ฟรี, การทำ Workshop ย้อมสีจากธรรมชาติ Lanna Chrome, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยป่า, Work shop การจัดสวนขวด ชมนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงาน เครื่องตีเส้นสัปปะรดและเครื่องปั๊มจานใบตอง เป็น

กิจกรรมการประหยัดพลังงานถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีภายใต้นโยบายของบริษัท ซึ่งในครั้งนี้ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปางได้จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้โดยพนักงานซีพีเอ็น ร่วมกับตัวแทนจากเซ็นทรัลกรุ๊ป กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้ การสื่อสารและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่อง ISO 14000:2015 เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์โครงการสิ่งแวดล้อมประจำปี 2562 โดยกลุ่ม Carbon Footprint และทีมการจัดการพลังงานภายในองค์กร, กิจกรรมเสวนาให้ความรู้เรื่อง PM2.5 โดยกรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง, การให้ความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า Solar Cell ในครัวเรือน โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง, การเสวนาเกี่ยวกับคณะ การเรียน การมีส่วนร่วมกับชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง และ กิจกรรม Energy tour ร่วมเยี่ยมชมการจัดการระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาลและระบบ Solar Roof ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

โดยในครั้งนี้ คุณเพ็ญภัสสร ตงศิริ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง เป็นประธานเปิดงาน โดย คุณไอลดา จันทร์จิเรศรัศมี ประธาน BNI Lampang, คุณทศพร หาญประเสริฐ MD บ.ประชารัฐรักสามัคคี, คุณปิยวดี ทวีกิจจินดา เลขาธิการชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง ร่วมงาน พร้อมโปรโมชั่นสุดฮอต รับฟรีกระเป๋ารักษ์โลก เมื่อช้อปสินค้าในโซนพลาซา ครบ 8,500 บาทขึ้นไป หรือรับประทานอาหารครบ 3,500 บาทขึ้นไป (จนกว่าของจะหมด) ในวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 บริเวณลานรถม้า  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

Rate this item
(0 votes)