มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมประชุมกับผู้บริหารของ University of Technology and Education (UTE) - The University of Danang ประเทศสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน โดยโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้ส่ง นายธีรพันธุ์ รอดสการ (ซ้ายสุด) และ นางสาวสรวรรณ การะเกษ (ที่ 2 จากซ้าย) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ  Software Development Centre (SDC)-The University of Danang ที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นระยะเวลา 6 เดือน

"มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา - ไม่ใช่เพียงแค่ปริญญา แต่ที่มากกว่า คือ ประสบการณ์และคุณธรรม"

Rate this item
(0 votes)