อสมท.วางใจ บลจ. ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่อง

อสมท.วางใจ บลจ. ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่อง

นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด แลกเปลี่ยนสัญญากับ นายธนะชัย วงศ์ทองศรี (ซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กรนฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่อง ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

Rate this item
(0 votes)