ทริสเรทติ้ง จัดอันดับ อนันดาฯ ได้เครดิตองค์กร "BBB" แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนความแข็งแกร่งในตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า

ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทริสเรทติ้ง จัดอันดับ อนันดาฯ ได้เครดิตองค์กร "BBB" แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนความแข็งแกร่งในตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจหลังทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ BBB” แนวโน้ม “Stable” สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาดคอนโดมิเนียม ที่มียอดขายรอการรับรู้รายได้ที่มากขึ้นและสัดส่วนรายได้ค่าบริหารโครงการและส่วนแบ่งกำไรจากโครงการร่วมทุนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมจะมีความผันผวน รวมถึงการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค แต่จากการจัดอันดับของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด บริษัทจัดอันดับเครดิตสัญชาติไทย ก็ยังคงให้เรทติ้ง อนันดาฯ ในระดับ “BBB” แนวโน้ม “คงที่” แก่บริษัทฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัทในตลาดคอนโดมิเนียม ด้วยผลงานที่โดดเด่นที่ผ่านมาพิสูจน์ได้ว่าสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ณ เดือนธันวาคม 2561 บริษัทมียอดขายรอการรับรู้รายได้มูลค่า 41,000 ล้านบาทซึ่ง ประกอบด้วยยอดขายรอการรับรู้รายได้ในโครงการของบริษัทเองมูลค่า 4,000 ล้านบาท และของ โครงการร่วมทุนมูลค่า 37,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจะส่งมอบยอดขายรอการรับรู้รายได้ใน โครงการของบริษัทให้แก่ลูกค้ามูลค่า 3,100 ล้านบาทในปี 2562 และ 900 ล้านบาทในปี 2564 สำหรับยอดขายรอการรับรู้รายได้ในโครงการร่วมทุนจะส่งมอบให้แก่ลูกค้าในช่วงปี 2562-2564 ยอดขายรอการรับรู้รายได้จำนวนมากจะช่วยประกันรายได้ในอนาคตได้ส่วนหนึ่ง

นอกจากนั้น ข้อดีของการได้รับอันดับเครดิต "BBB" บริษัทยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในตลาดหุ้น เนื่องจาก อนันดาฯ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานว่าได้อยู่ในองค์กรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Rate this item
(0 votes)