WHAUP พบนักลงทุน

นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน

WHAUP พบนักลงทุน

นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ เพาเวอร์ (WHAUP) ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2561 ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมตอกแผนการขยายธุรกิจสาธารณูปโภคในประเทศ และต่างประเทศ โดยตั้งเป้าปริมาณการขายน้ำ 120 ลูกบาศก์เมตร และไฟฟ้ามียอดตามสัดส่วนการถือหุ้น 570 MW รวมทั้งการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคประเทศเวียดนาม

Rate this item
(0 votes)